۱۱۵ شماره کجاست

لیست شماره تلفن های اضطراری ، شماره های مهم دولتی و شرکتهای خدماتی

  لیست شماره تلفن های اضطراری ، شماره های مهم دولتی و شرکتهای خدماتی شماره‌هایی که چه در شهر خودمان و چه در مسافرت به کار خواهد آمد: فوریت‌های پلیسی: ۱۱۰ اورژانس:  ۱۱۵ آتش نشانی: ۱۲۵   شماره تلفن‌هایی که برای یک سفر بهتر بهشان نیاز داریم: هواشناسی: ۱۳۴ گردشگری استان‌ها:  [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت