پادا | pada. medu. ir | ورود به سایت سامانه پادا دریافت کارنامه

سامانه پادا | pada.medu.ir | دریافت پرونده الکترونیکی دانش آموزی   سامانه پادا | pada.medu.ir | دریافت پرونده الکترونیکی دانش آموزی کلیک کنید   رمز ورود به سامانه پادا کارنامه و پرونده دانش آموزی با دریافت رمز ورود به سامانه پادا ، کارنامه و پرونده دانش آموزی از [...]

یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱
لینک ورود به سامانه پادا - pada.medu.ir

سامانه پادا |ورود به سایت پادا pada.medu.ir | ورود به سایت دریافت کارنامه پادا

لینک ورود به سامانه پادا  دانش آموزی اینجا کلیک کنید – pada.medu.ir برای ورود مستقیم به سامانه پادا دانش آموزی کلیک کنید. سامانه دانش آموزی پادا نیز جهت خدمت رسانی و ارائه خدمات آموزشی و تحصیلی به دانش آموزان ومعلمین مدارس به صورت آنلاین ایجاد شده است. یعنی تمامی [...]

شنبه ۲۱ خرداد ۱۴۰۱
سامانه پادا - سایت pada.medu.ir - ثبت نام مدارس 1400

سامانه پادا – سایت pada.medu.ir – ثبت نام مدارس 1400

سامانه پادا – سایت pada.medu.ir – ثبت نام مدارس 1400

دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰
پشتیبانی سایت