اطلاعیه واریزحقوق مهرماه شاغلین ۱۴۰۲

اطلاعیه واریزحقوق مهرماه شاغلین ۱۴۰۲

اطلاعیه واریزحقوق مهرماه شاغلین 1402
اطلاعیه واریزحقوق مهرماه شاغلین ۱۴۰۲ حقوق مهرماه ۱۴۰۲ به همراه حق التدریس ماه های فروردین و خرداد۱۴۰۱ شاغلین رسمی وپیمانی بصورت نظام هماهنگ ( پایا ) امروز یک شنبه ۱۴۰۲/۷/۳۰درسطح کشور پرداخت خواهد شد. ۱۴۰۲/۷/۳۰

اطلاعیه واریزحقوق مهرماه شاغلین ۱۴۰۲

حقوق مهرماه ۱۴۰۲ به همراه حق التدریس ماه های فروردین و خرداد۱۴۰۱ شاغلین رسمی وپیمانی بصورت نظام هماهنگ ( پایا ) امروز یک شنبه ۱۴۰۲/۷/۳۰درسطح کشور پرداخت خواهد شد.

۱۴۰۲/۷/۳۰

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت