افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ فقط ۱۰ درصد

افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ فقط ۱۰ درصد

افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ فقط ۱۰ درصد
افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ فقط ۱۰ درصد 🔹نمایندگان مصوب کردند که حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد به گونه‌ای که ماهانه کمتر از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمتر نباشد. 🔹همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به […]

افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ فقط ۱۰ درصد

🔹نمایندگان مصوب کردند که حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های اجرایی به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد به گونه‌ای که ماهانه کمتر از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.

افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ فقط ۱۰ درصد
افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ فقط ۱۰ درصد

🔹همچنین حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی، ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده و نباید از ۵ میلیون تومان کمتر دریافت کنند.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت