افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی

افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی

افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، میزان و ساز و کار افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است. همچنین، همانند هر سال، سقف دریافتی و سقف پاداش پایان خدمت لحاظ گردیده است. تبصره ۱۶- نظام اداری […]

افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی

در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، میزان و ساز و کار افزایش ضریب حقوق سال ۱۴۰۳ کارکنان و بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی تعیین شده است. همچنین، همانند هر سال، سقف دریافتی و سقف پاداش پایان خدمت لحاظ گردیده است.
تبصره ۱۶- نظام اداری و حقوق و دستمزد

الف- در سال ۱۴۰۳ حقوق گروه‌های مختلف حقوق بگیر در ماده (۱) قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات سازمان انرژی اتمی کارکنان کشوری و لشکری اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات به شرح زیر افزایش می‌یابد.

۱- ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر به میزان هجده درصد (۱۸٪) و حقوق بازنشستگان وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی به میزان بیست درصد (۲۰٪) افزایش و مستمری والدین شهدا معادل حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری خواهد بود.

۲- حداقل مبلغ حکم کارگزینی حقوق بگیران حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان (مشمول و غير مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری)، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان هجده درصد (۱۸%) افزایش می‌باید. تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تفاوت تطبیق موضوع جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور و تفاوت تطبیق موضوع بند «ی» تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور در حکم حقوق بدون تغییر باقی میماند. ۳۰۰۰ امتیاز موضوع ماده واحده قانون اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور به صورت ثابت درج شده و در محاسبه هیچ یک از اقلام حقوق و فوق العاده های حقوق و سایر پرداختی ها تاثیر ندارد.

۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، امتیاز کمک هزینه عائله مندی و حق اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری شاغلان به ترتیب ۲۹۰۰ و ۱۷۸۰، و برای بازنشستگان به ترتیب ۲۸۵۰ و ۱۷۵۰ و معادل ریالی امتیاز مذکور مشمولان ماده (۱۶) قانون فوق الذکر تعیین می گردد.

ب – بنیاد شهید و امور ایثارگران، سازمان بهزیستی کشور، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف اند در سقف اعتبارات مصوب مربوط به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند. افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولان شدید و خیلی شدید و فاقد شغل و درآمد کمک معیشت ماهانه که میزان آن در چهارچوب آیین نامه اجرائی مصوب هیئت وزیران تعیین میشود، پرداخت نمایند.

پ- سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هر عنوان در سال ۱۴۰۳ به گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در ماده (۱) قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین نیروهای مسلح وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش مالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان وظیفه بگیران و مشترکان صندوقهای بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان ششصد و پنجاه میلیون (۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان اعضای هیأت علمی قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی و همچنین شرکت‌ها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است در موارد خاص، مطابق پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت وزیران اقدام می‌شود. حداقل حقوق و مزایای مستمر کارکنان مزبور بر اساس ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌شود.

ت- پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق العاده بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون (۵،۲۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره (۳) ماده (۱۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری است.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت