انواع ترک خدمت و غیبت برای معلمان | اگر معلم تا ۱۵ روز سرکار نرود چه حکمی دارد

انواع ترک خدمت و غیبت برای معلمان | اگر معلم تا ۱۵ روز سرکار نرود چه حکمی دارد

انواع ترک خدمت و غیبت برای دانش آموزان
انواع ترک خدمت و غیبت برای معلمان | اگر معلم تا ۱۵ روز سرکار نرود چه حکمی دارد ترک خدمت و غیبت انواع غیبت ۱-ساعتی ۲- روز ۳- ماه* 🔹غیبت کوتاه مدت : الف) یک ساعت لغایت ۱۴ روز ب) یک روز تا ۶۰ روز 🔺غیبت بلند مدت : بیش از ۶۰ روز در غیبت […]

انواع ترک خدمت و غیبت برای معلمان | اگر معلم تا ۱۵ روز سرکار نرود چه حکمی دارد

ترک خدمت و غیبت
انواع غیبت
۱-ساعتی ۲- روز ۳- ماه*

🔹غیبت کوتاه مدت :
الف) یک ساعت لغایت ۱۴ روز
ب) یک روز تا ۶۰ روز

🔺غیبت بلند مدت :
بیش از ۶۰ روز
در غیبت کوتاه مدت تا سقف ۱۴ روز نیاز به ارجاع پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات اداری نخواهد بود. و نهایتا با توبیخ مدیر اداره و کسر حقوق با صدور حکم غیبت خاتمه می یابد.

🔹در غیبت بیش از ۱۴ روز تا سقف ۶۰ روز ضمن صدور حکم غیبت و کسر حقوق پرونده جهت رسیدگی به هیات رسیدگی به تخلفات ارجاع داده می شود.

⬅️غیبت بلند مدت :
🔺با عنایت به ماده ۱۷ قانون رسیدگی به تخلفات اداری با تکمیل فرم تارکین خدمت به استان معرفی می شوند و با گزارش به مقام عالی وزارت متبوع و موافقت ایشان حکم اخراج از روز ترک خدمت صادر می گردد.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت