بخشنامه “ارزیابی عملکرد” و “رتبه بندی ” انجمن های علمی معلمان با فرم ارزیابی عملکرد

رئیس محترم اداره برنامه ریزی آموزش منابع انسانی

با سلام و احترام ؛ در اجرای بخشنامه ۱۸۰/۳۳۷۳۰ – ۱۳۹۶/۳/۳ به پیوست نمون  برگ های « ارزیابی عملکرد» و« راهنمای ارزیابی عملکرد» انجمن های علمی و آموزشی معلمان آن ارسال می شود ؛ خواهشمند است دستور فرمایند : با مد نظر قرار دادن ملاحظات ذیل ، اقدام مقتضی معمول گردد .
۱-یک نسخه از نمون برگ های « ارزیابی عملکرد » و « راهنمای ارزیابی عملکرد » در اختیار « شورای اجرایی » انجمن های علمی و آموزشی معلمان قرار گیرد .
۲- « شورای اجرایی » ، عملکرد انجمن را با بررسی مستندات و سوابق انجام فعالیت ، ارزیابی و امتیاز مربوط را در نمون برگ های ارزیابی عملکرد منظور نموده و فرم های تکمیل شده را تا  روز  چهارشنبه  ۱۳۹۷/۵/۱۰   به دبیرخانه کمیسیون راهبری استان تحویل دهد .
۳- نمایندگان « شورای اجرایی » انجمن ها و کمیسیون راهبری » استان ها با ملاحظه مستندات و سوابق و مدارک مربوط ، صحت فرایند انجام ارزیابی و احتساب امتیازات را بررسی و کنترل نمایند .
۴- نسخه pdf  نمون برگ های ارزیابی عملکرد انجمن ها پس از مهر و امضا توسط «رئیس کمیسیون راهبری» همراه با فهرست فضلی عناوین و امتیازات انجمن های استان تا روز سه شنبه ۱۳۹۷/۵/۲۳ از طریق نشانی الکترونیکی anjomanedu95@gmail . com به این مرکز ارسال شود .
شایان ذکر است : « شورای بررسی » با ارزیابی و  و رتبه بندی عملکرد انجمن ها ، انجمن های برتر کشوری را معرفی و به نحو شایسته از آنان تقدیر و حمایت خواهد نمود .
خواهشمند است با توجه به ضرورت نهادینه سازی مشارکت انجمن ها در توسعه آموزش و پرورش ، تدابیر لازم را در حمایت های مادی و معنوی از  انجمن ها ،  استفاده بهینه از ظرفیت آن در بهبود برنامه ها و فعالیت های علمی و آموزشی و مدیریت برگزاری منظم جلسات ادواری هیئت رئیسه انجمن ها معمول فرمایند.

معاونت برنامه ریزی آموزش منابع انسانی


دانلود فایل پیوست

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت