بخشنامه اصلاح قطع کمک هزینه عائله مندی معلمان مجرد

بخشنامه اصلاح قطع کمک هزینه عائله مندی معلمان مجرد

اصلاح تاریخ اجرای قطع کمک هزینه  عائله‌مندی معلمان اصلاح تاریخ اجرای قطع کمک هزینه عائله‌مندی به مستخدمین زن مجرد موضوع دادنامه ۶۵-۶۵۴ مورخ ۹۶/۷/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (بخشنامه شماره ۱۰/۷۱۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش) اداره کل آموزش و پرورش استان… معاونت/ سازمان/ مرکز/ کانون/ دانشگاه شهید رجایی/ دانشگاه فرهنگیان با سلام […]

اصلاح تاریخ اجرای قطع کمک هزینه  عائله‌مندی معلمان

اصلاح تاریخ اجرای قطع کمک هزینه عائله‌مندی به مستخدمین زن مجرد موضوع دادنامه ۶۵-۶۵۴ مورخ ۹۶/۷/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری (بخشنامه شماره ۱۰/۷۱۰ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۷ وزارت آموزش و پرورش)

اداره کل آموزش و پرورش استان…

معاونت/ سازمان/ مرکز/ کانون/ دانشگاه شهید رجایی/ دانشگاه فرهنگیان

با سلام و احترام

پیرو بخشنامه شماره ۲۰/۷۱۰ مورخ ۷/۱۲/۹۶ و در اجرای دادنامه شماره ۶۵۵- ۶۵۴ مورخ ۱۸/۷/۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نامه شماره ۱۰۴/۴۱۸۰۰/د مورخ ۵/۳/۹۷ دیوان محاسبات کشور به آگاهی می‌رساند؛ پرداخت کمک هزینه عائله‌مندی به مستخدمین زن مجردی که قبلاً سابقه ازدواج نداشته‌اند از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری (۱۸/۷/۱۳۹۶) مجوزی ندارد و لازم است احکام قطع کمک‌هزینه عائله‌مندی افراد مشمول به تاریخ ۱۸/۷/۱۳۹۶ اصلاح گردد.

علی الهیار ترکمن- معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش

دانلودبخشنامه

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت