بخشنامه ۷۱۰/۱۷ مورخ ۹۷/۰۵/۱۵ با موضوع تغییر وضعیت خدمت

بخشنامه ۷۱۰/۱۷ مورخ ۹۷/۰۵/۱۵ با موضوع تغییر وضعیت خدمت وظیفه عمومی متعهدین خدمت به وزارت متبوع در سامانه های نظام وظیفه

دانلود بخشنامه

3/5 ( 4 نظر )

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پیشنهاد

صبا

پشتیبانی سایت