بررسی فوق العاده های ویژه موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

بررسی فوق العاده های ویژه موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

بررسی فوق العاده های ویژه موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ♦️فصل #چهارم(آخر) : آشنایی با فوق العاده فوق العاده انجام تکلیف خارج از وقت اداری،فوق العاده ویژه در موارد خاص ?فوق العاده انجام تکلیف #خارج از وقت اداری ?این فوق العاده در صورتی به کارمندان تعلق می گیرد که بنا به درخواست دستگاه، […]

بررسی فوق العاده های ویژه موضوع ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری

♦️فصل #چهارم(آخر) : آشنایی با فوق العاده فوق العاده انجام تکلیف خارج از وقت اداری،فوق العاده ویژه در موارد خاص

?فوق العاده انجام تکلیف #خارج از وقت اداری

?این فوق العاده در صورتی به کارمندان تعلق می گیرد که بنا به درخواست دستگاه، کارمندان موظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری شوند، در این صورت می توان مبالغی تحت عنوان کارگزین آنلاین اضافه کار، حق تحقیق، حق تدریس، حق ترجمه و حق تألیف بر اساس آئین نامه ای که با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد، به آن ها پرداخت نمود.

?نکته قابل توجه این می باشد که مجموع مبلغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه کار و حق تدریس به هر یک از کارمندان نباید از حداکثر ۵۰% حقوق ثابت و فوق العاده های او تجاوز کند.

?البته در هر دستگاه اجرائی حداکثر تا ۲۰% کارمندان آن دستگاه که به اقتضای شغل، اضافه کار بیشتری دارند از محدودیت سقف ۵۰% مستثنی می گردند.

? فوق العاده ویژه در موارد #خاص

?این فوق العاده با توجه به عواملی نظیر:

بازار کار داخلی و بین المللی
تأثیر اقتصادی فعالیت ها در درآمد ملی
ریسک پذیری

انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت کار برای حداکثر ۲۵% از مشاغل، در برخی از دستگاه های اجرائی تا ۵۰% سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر مذکور در این فصل تعیین می گردد.

?نکته) به موجب تبصره ماده ۶۸ پرداخت فوق العاده های مذکور در بندهای ۵ و ۶ این ماده یعنی فوق العاده کارایی و عملکرد و فوق العاده مشاغل تخصصی، مشروط به انجام اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فناوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی و استفاده از منابع حاصل از صرفه جویی های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال ۱۳۸۷ امکان پذیر می باشد و این فوق العاده ها، جزء بدهی منظور نمی گردد.

?انجام اصلاحات مذکور در این تبصره باید به تایید سازمان برسد.

?نکته) در خصوص فوق العاده­ هایی ایثارگری، سختی کار و فوق العاده شغل طبق تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده مستمر تلقی می­ گردند و سقف حقوق ثابت و فوق العاده ­های مستمر نباید از ۷ برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده ­های مستمر تجاوز کند.

?به موجب تبصره ۲ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در زمینه فوق العاده مدیریت و سرپرستی، کلیه عناوین مدیریت و سرپرستی کارگزین آنلاین متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیت ها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیت های شغلی و سایر عوامل مربوط در یکی از طبقات جدول فوق العاده مدیریت که حداقل امتیاز آن ۵۰۰ و حداکثر آن ۵۰۰۰ است، قرار می گیرند.
♦️نتیجه گیری

?کارکنان دولت به تبع شغل خود از حقوق و مزایایی برخوردارند که فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری به آن پرداخته است.
یکی از این حقوق و مزایا، فوق العاده ها می باشند. که در ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری ذکر شده اند.

از جمله مشاغلی که به آنها فوق العاده تعلق می گیرد، مشاغلی است که مستلزم کار در مناطق بد آب و هوا می باشد. که میزان آن به نسبت حقوق ثابت تعیین می گردد.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت