تکمیل ظرفیت آزمون دبیری آموزش و پرورش با ۷۰۰۰ نفر جذب جدید

تکمیل ظرفیت آزمون دبیری آموزش و پرورش با ۷۰۰۰ نفر جذب جدید

انتشار کارنامه متقاضیان تکمیل ظرفیت دبیری و هنرآموز
اعلام تکمیل ظرفیت آزمون دبیری آموزش و پرورش با ۷۰۰۰ نفر جذب جدید شناسنامه قانون- وزیر آموزش و پرورش خبر از تکمیل ظرفیت آزمون دبیری آموزش و پرورش به تعداد ۷۰۰۰ نفر داد. صحرایی در یک مصاحبه تلویزیونی با بیان اینکه ظرفیت اعلام شده (۲۲ هزار نفر) آزمون استخدام دبیر آموزش و پرورش تکمیل نشده […]

اعلام تکمیل ظرفیت آزمون دبیری آموزش و پرورش با ۷۰۰۰ نفر جذب جدید

شناسنامه قانون- وزیر آموزش و پرورش خبر از تکمیل ظرفیت آزمون دبیری آموزش و پرورش به تعداد ۷۰۰۰ نفر داد.

صحرایی در یک مصاحبه تلویزیونی با بیان اینکه ظرفیت اعلام شده (۲۲ هزار نفر) آزمون استخدام دبیر آموزش و پرورش تکمیل نشده است، اعلام کرد که به زودی مرحله تکمیل ظرفیت برای استخدامی دبیر و هنرآموز برگزار خواهد شد.

با توجه به اینکه وزیر آموزش و پرورش در ادامه از قبولی قطعی ۱۵ هزار نفر در آزمون خبر داده است، بنابراین تکمیل ظرفیت اعلامی، به میزان ۷۰۰۰ نفر خواهد بود.

آزمون استخدامی دبیر و هنرآموز در ۱۲ مردادماه امسال برگزار شد و قرار است ۲۲ هزار و ۱۸۴ نفر از طریق این آزمون در آموزش و پرورش جذب شوند. داوطلبان پذیرفته شده در مرحله کتبی آزمون استخدام دبیری، فرایند ارزیابی تکمیلی (مصاحبه و گزینش) را پست سر گذاشته و کارنامه نهایی خود را مشاهده نمودند.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت