راهکارهای بعضاً غیر قانونی برای جبران کمبود معلم !!!!

راهکارهای بعضاً غیر قانونی برای جبران کمبود معلم !!!!

راهکارهای بعضاً غیر قانونی برای جبران کمبود معلم !!!!
راهکارهای بعضاً غیر قانونی برای جبران کمبود معلم !!!! مرکز پژوهشهای مجلس راهکارهایی را به شرح ذیل جهت جبران کمبود معلم پیشنهاد نموده است که برخی از آنها کاملا بر خلاف قوانین مصوب است ۱_صدور مجوز تدریس بازنشستگان به میزان ۲۴ ساعت در هفته ۲_ ابطال ماموریت معلمان به سایر دستگاه ها و ادارات دولتی…. […]

راهکارهای بعضاً غیر قانونی برای جبران کمبود معلم !!!!

مرکز پژوهشهای مجلس راهکارهایی را به شرح ذیل جهت جبران کمبود معلم پیشنهاد نموده است که برخی از آنها کاملا بر خلاف قوانین مصوب است


۱_صدور مجوز تدریس بازنشستگان به میزان ۲۴ ساعت در هفته

۲_ ابطال ماموریت معلمان به سایر دستگاه ها و ادارات دولتی….

۳_ابطال ماموریت نیروهای رسمی وزارت آموزش و پرورش به مدارس غیر دولتی موضوع ماده ۲۴ قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز غیر دولتی

۴_ تدریس موظف ۶ ساعت در هفته برای نیروهای اداری مشمول بخشنامه موسوم به ۲۳۰

۵_اعطای مجوز ۶ ساعت حق التدریس به نیروهای اداری

۶_لغو تقلیل ساعت موظف به ۲۰ ساعت ،برای نیروهای با بیش از ۲۰ سال سابقه

۷_ افزایش سقف موظفی نیروهای دبیری به ۳۰ ساعت مشروط به جبران خدمت !!!

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت