زمان ثبت نام و آزمون های دوره تربیت در پر تو عبادت جدید

زمان ثبت نام و آزمون های دوره تربیت در پر تو عبادت جدید

زمان ثبت نام و آزمون های دوره تربیت در پرتو عبادت برای استان‌های زنجان و مرکزی و همدان و اصفهان و خراسان جنوبی

۱️⃣استان اصفهان

?تاریخ آزمون:
آزمون جبرانی ۲۰ مرداد

?️ساعت آزمون : در سه بازه زمانی
۹ الی ۱۱ صبح
۱۳ الی ۱۵ عصر
۱۷ الی ۱۹ عصر

۲️⃣استان مرکزی

⏳زمان ثبت نام: از ۲۵ تیرماه تا ۱۵ مرداد
?تاریخ امتحان: چهارشنبه ۱۷ مرداد
?️ساعت آزمون : از ۹ الی ۱۳ صبح

۳️⃣استان همدان

?تاریخ آزمون : ۱۸ مرداد
?️ساعت ازمون: در سه بازه زمانی

۱۰ الی ۱۰:۳۰صبح
۱۳:۳۰الی۱۴:۳۰عصر
۱۷الی۱۸عصر

۴️⃣خراسان جنوبی

⏳زمان ثبت نام: از ۱۵ مرداد تا ۳۰ مرداد

۵️⃣استان زنجان.

⏳زمان ثبت نام: از ۱۱ تا ۳۱ تیر

?نحوه اجرا: این دوره دارای چهار
آزمون است که نمره نهایی از میانگین نمرات چهار آزمون محاسبه می شود و حد نصاب نمره نهایی جهت صدور گواهینامه ۱۲ می باشد.

?آزمون اول: از صفحه ۱ تا ۷۸

?تاریخ آزمون ۳ مرداد
?️ساعت آزمون : در سه بازه زمانی
۹ الی ۱۰:۱۰ صبح
۱۲ الی ۱۳:۱۰
۱۶ الی۱۷:۱۰ عصر

?آزمون دوم: از صفحه ۷۸تا۱۶۴

?تاریخ آزمون ۱۰ مرداد
?️ساعت آزمون : در سه بازه زمانی
۹ الی ۱۰:۱۰ صبح
۱۲ الی ۱۳:۱۰
۱۶ الی۱۷:۱۰ عصر

?آزمون سوم: از صفحه ۱۶۴ تا ۲۴۴

?تاریخ آزمون ۱۷ مرداد
?️ساعت آزمون : در سه بازه زمانی
۹ الی ۱۰:۱۰ صبح
۱۲ الی ۱۳:۱۰
۱۶ الی۱۷:۱۰ عصر

?آزمون چهارم: از صحفه ۲۴۴تا ۳۷۸

?تاریخ آزمون ۲۴ مرداد
?️ساعت آزمون : در سه بازه زمانی
۹ الی ۱۰:۱۰ صبح
۱۲ الی ۱۳:۱۰
۱۶ الی۱۷:۱۰ عصر

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت