شورای نگهبان اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تایید کرد

شورای نگهبان اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تایید کرد

شورای نگهبان اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تایید کرد ?در مصوبه شورا این قانون با رعایت سیاست های کلی حمایت از ایثارگران، تایید شده است ?با تایید شورای نگهبان بسیاری از استانداران، معاونین وزرا، سفرا و شهرداران بازنشسته تلقی شده و باید کناره گیری کنند. /خبرآنلاین ۰/۵ (۰ نظر)

شورای نگهبان اصلاحیه قانون منع بکارگیری بازنشستگان را تایید کرد
?در مصوبه شورا این قانون با رعایت سیاست های کلی حمایت از ایثارگران، تایید شده است
?با تایید شورای نگهبان بسیاری از استانداران، معاونین وزرا، سفرا و شهرداران بازنشسته تلقی شده و باید کناره گیری کنند. /خبرآنلاین

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت