لیست خانه معلم فرهنگیان

لیست خانه معلم فرهنگیان

لیست خانه معلم فرهنگیان
لیست خانه معلم فرهنگیان

لیست خانه معلم فرهنگیان

ردیف استان پایگاه اسکان نشانی پایگاه تلفن پایگاه
۱ آذربایجان شرقی ستاد اسکان مرکزی تبریز، خیابان طالقانی، ایستگاه لاله زار، ساختمان سازمان دانش آموزی ۰۴۱۳۵۵۴۲۸۸۱
۲ آذربایجان شرقی ستاد اسکان شماره ۱ تبریز، دروازه تهران، بعدازسه راهی ولی عصر، کوچه کریم خان، دبستان شهید مدرس ۰۴۱۳۳۲۹۴۵۰۳
۳ آذربایجان شرقی ستاد اسکان شماره ۲ تبریز، خیابان امام، روبروی سیلو ۰۴۱۳۴۴۳۷۴۱۵
۴ آذربایجان شرقی ستاد اسکان شماره ۳ جاده تبریز، سردرود، روبروی شرکت آیدین، جنب پارک مسافر، مدرسه شهید فهیمده ۰۴۱۳۴۲۴۶۲۰۲
۵ آذربایجان شرقی ستاد اسکان شماره ۴ جاده ایل گلی، نبش غربی فلکه امام رضا (ع )، مدرسه سالار شهیدان ۰۴۱۳۳۸۱۱۱۳۳
۶ آذربایجان شرقی سراب سراب، خیابان امام خمینی، پایین‌تر از بیمارستان امام، اداره آموزش و پرورش ۰۴۱۴۳۲۲۹۳۰۰
۷ آذربایجان شرقی میانه میانه، میدان نماز ، خیابان شهید رحیمی، اداره آموزش و پرورش ۰۴۱۵۲۲۴۴۰۱۷
۸ آذربایجان شرقی عجبشیر عجبشیر ، خیابان امام، اداره آموزش و پرورش ۰۴۱۳۷۶۲۵۰۰۴
۹ آذربایجان شرقی اسکو اسکو، فلکه امام، جنب کتابخانه شهید مطهری، اداره آموزش و پرورش ۰۴۱۳۳۲۲۲۲۰۶
۱۰ آذربایجان شرقی جلفا جلفا، هادیشهر، خیابان امام روبری مصلا، اداره آموزش و پرورش ۰۴۱۴۲۰۵۳۰۷۳
۱۱ آذربایجان شرقی مرند مرند، خیابان معلم، میدان معلم، اداره آموزش و پرورش ۰۴۱۴۲۲۵۸۹۲۴
۱۲ آذربایجان شرقی بستان آباد بستان‌آباد، چهار راه مولوی، اداره آموزش و پرورش ۰۴۱۴۳۳۳۲۷۰۰
۱۳ آذربایجان شرقی چاراویماق چاراویماق، خیابان امام، مدرسه راهنمایی زینبیه، آقای اسد گلستانی ۰۴۱۵۲۷۲۳۱۲۴
۱۴ آذربایجان شرقی کلیبر کلیبر، خیابان فرمانداری، نرسیده به اداره تامین اجتماعی، دبستان شهدا ۰۴۱۴۴۴۴۳۰۴۹
۱۵ آذربایجان شرقی کندوان کندوان، خیابان فرهنگیان، دبیرستان المهدی ۰۴۱۵۲۳۷۲۱۲۳
۱۶ آذربایجان شرقی ملکان ملکان، شهرک ولیعصر، دبیرستان دختران علی ۰۴۱۳۷۸۲۵۵۷۷
۱۷ آذربایجان شرقی خداآفرین خداآفرین، خمارلو، روبروی اداره پست، خانه معلم ۰۴۱۴۴۶۲۲۲۰۱
۱۸ آذربایجان شرقی ورزقان ورزقان، روبروی فرمانداری، خانه معلم ۰۴۱۴۴۵۵۴۱۳۳
۱۹ آذربایجان شرقی اهر اهر، نرسیده به سربازخانه، خیابان شهید رضایی، مدرسه شهید باهنر ۰۴۱۴۴۲۲۴۷۷۱
۲۰ آذربایجان شرقی بناب بناب، خیابان شهید رجایی، خیابان شهید نویدی، جنب مدرسه چمران ۰۴۱۳۷۷۴۴۱۵۸
۲۱ آذربایجان شرقی مراغه مراغه، میدان حج اوقاف، خانه معلم ۰۴۱۳۷۲۲۲۵۷۰
۲۲ آذربایجان شرقی کاغذکنان کاغذکنان، آقکند، خیابان امام، بلوار وحدت، دبیرستان امام خمینی ۰۴۱۵۲۳۲۲۰۵۵
۲۳ آذربایجان شرقی هشترود هشترود، خیابان امام، روبروی بانک سپه، کوچه شهید دشتی، خوابگاه مرکزی ۰۴۱۵۲۶۲۸۵۰۳

 

آذربایجان شرقی شبستر شبستر، خیابان امام، جنب شهرداری، اداره آموزش و پرورش ۰۴۱۴۲۴۲۲۵۶۰
۲۵ آذربایجان شرقی آذرشهر آذرشهر، خیابان امام، فلکه ساعت، پایین‌تر از نیروی انتظامی، مدرسه فاطمیه ۰۴۱۳۴۲۲۲۱۹۹
۲۶ آذربایجان شرقی هوراند هوراند، خیابان معلم، میدان امام حسین، مدرسه سمیه ۰۴۱۴۴۲۶۲۱۱۳
۲۷ آذربایجان غربی بوکان خیابان شهید باهنر ، مدیریت آموزش و پرورش بوکان ۰۴۴۴۶۲۶۱۶۹۳
۲۸ آذربایجان غربی نقده نقده، خیابان دهخدا، جنب اداره ثبت احوال ۰۴۴۳۵۶۶۳۲۰۲
۲۹ آذربایجان غربی شوط خیابان شهید بهشتی، جنب دادگستری ۰۴۴۳۴۲۷۲۳۸۱
۳۰ آذربایجان غربی سردشت خیابان شهید احمد کاظمی، ساختمان قدیم آموزش و پرورش ۰۴۴۴۴۳۲۲۱۱۹
۳۱ آذربایجان غربی * سلماس خیابان مدرس غربی، جنب پیش دانشگاهی فاطمه الزهرا(س)خانه معلم ۰۴۴۳۵۲۲۴۱۹۶
۳۲ آذربایجان غربی مهاباد باغ اسماعیل آقا ( ستاد مرکزی)، شبانه‌روزی امین الاسلام ۰۴۴۴۲۴۴۳۹۶۳
۳۳ آذربایجان غربی ماکو ماکو، شهرک ولیعصر، جنب فرمانداری، آموزشگاه استثنایی امید ماکو ۰۴۴۳۴۲۴۰۱۲۶
۳۴ آذربایجان غربی * چالدران دبیرستان شبانه روزی شهید بهشتی ۰۴۴۳۴۲۶۲۸۷۸
۳۵ آذربایجان غربی * چایپاره بلوار امام حسین(ع)، به طرف جاده چالدران، شبانه‌روزی حضرت خدیجه ۰۴۴۳۶۷۲۵۳۵۰
۳۶ آذربایجان غربی * سیلوانا جاده روستای بند، منطقه سیلوانا، روستای نوشان علیا ۰۴۴۳۲۵۲۱۵۶۶
۳۷ آذربایجان غربی * پلدشت پلدشت، بلواربسیج مستضعفان، انتهای خیابان ۱۶ متری ۰۴۴۳۴۲۸۲۳۹۰
۳۸ آذربایجان غربی پیرانشهر ورودی شهر روبروی ترمینال شهرستان ۰۴۴۴۴۲۳۷۰۱۳
۳۹ آذربایجان غربی خوی خوی، بلوار ولیعصر، خیابان عطار نیشابوری، جنب فرمانداری ۰۴۴۳۶۲۶۹۱۸۱
۴۰ آذربایجان غربی تکاب اداره آموزش و پرورش تکاب ۰۴۴۴۵۵۲۵۶۳۴
۴۱ آذربایجان غربی * میاندوآب میاندوآب، خیابان پانزده خرداد، باشگاه فرهنگیان ۰۴۴۴۵۲۴۳۷۵۹
۴۲ آذربایجان غربی ارومیه خیابان شهید بهشتی، مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک ارومیه ۰۴۴۳۳۴۵۹۷۳۷-۰۴۴۳۲۷۵۸۱۱۰
۴۳ آذربایجان غربی ارومیه خیابان مدرس ، اداره آموزش و پرورش ناحیه دو ارومیه ۰۴۴۳۲۲۴۳۷۹۹-۰۴۴۳۲۷۵۸۱۱۱
۴۴ آذربایجان غربی *اشنوبه اشنویه، محله ی بارازآباد خانه معلم ۰۴۴۴۵۶۲۵۳۹۱
۴۵ آذربایجان غربی *شاهین دژ دبیرستان شبانه روزی تربیت واقع در بلوار الغدیر ۰۴۴۴۶۳۲۸۶۴۶
۴۶ اردبیل ناحیه ۱ میدان ارتش، روبروی آب و فاضلاب، دبستان معلم ۰۴۵۳۳۷۲۴۷۰۰
۴۷ اردبیل ناحیه ۲ بزرگراه شهدا سه راهی نیار، پسرانه شاهد ۰۴۵۳۳۶۱۵۹۵۰
۴۸ اردبیل ارشق اداره آموزش و پرورش ارشق ۰۴۵۳۲۵۸۲۱۶۱
۴۹ اردبیل اصلاندوز میدان امام حسین، شبانه روزی المهدی ۰۴۵۳۲۷۴۳۶۲۰
۵۰ اردبیل انگوت خیابان معلم، دبیرستان شرف ۰۴۵۳۲۶۵۲۷۱۲
۵۱ اردبیل بیله سوار اداره آموزش و پرورش بیله سوار ۰۴۵۳۲۸۲۲۰۰۴
۵۲ اردبیل پارس آباد روبروی بیمارستان امام ره ۰۴۵۳۲۷۲۷۲۰۰
۵۳ اردبیل خلخال بلوار ۱۷ شهریور، کوچه شهید رمضانی ۰۴۵۳۲۴۳۴۳۸۸
۵۴ اردبیل خورش رستم هشتچین خیابان امام ره، مدرسه فاطمه الزهرا ۰۴۵۳۲۴۸۳۴۹۴
۵۵ اردبیل سرعین پایین تر از میدان دانش، دبستان حجاب ۰۴۵۳۲۲۲۲۷۶۶
۵۶ اردبیل شاهرود مدرسه شبانه روزی فاطمیه ۰۴۵۳۲۴۶۳۵۲۱
۵۷ اردبیل جعفر آباد مالک اشتر محله چالما کندی ۰۴۵۳۲۸۸۲۴۸۷
۵۸ اردبیل کوثر گیوی اداره آموزش و پرورش ۰۴۵۳۲۹۲۴۵۴۹
۵۹ اردبیل گرمی شهرک ولی عصر جنب دانشگاه مدرسه بحرالعلوم ۰۴۵۳۲۶۳۹۷۴۰
۶۰ اردبیل مشگین شهر خیابان سعدی، روبروی دانشگاه جاده موئیل، مدرسه شاهد ۰۴۵۳۲۵۳۷۰۰۸
۶۱ اردبیل نیر خیابان امام ره میدان بسیج اداره آموزش و پرورش ۰۴۵۳۲۲۸۲۵۷۷
۶۲ اردبیل هیر شبانه روزی شهید باکری ۰۴۵۲۳۶۷۲۶۳۶
۶۳ اردبیل نمین اداره آموزش و پرورش نمین ۰۴۵۳۲۳۲۶۶۱۲
۶۴ اردبیل لاهرود مدرسه ابتدایی شهید ابراهیمی ۰۴۵۳۲۵۱۲۴۱۷
۶۵ اصفهان اردستان خیابان امام، خیابان شهید فائق، اداره آموزش وپرورش ۰۳۱۵۴۲۴۶۰۸۱
۶۶ اصفهان امامزاده بادرود، خیابان امام، اداره آموزش و پرورش ۰۳۶۲۴۳۴۳۰۴۳
۶۷ اصفهان آران وبیدگل بلوار دکترعظیمی، کانون پرورش فکری ۰۳۱۵۴۷۵۶۶۶۰
۶۸ اصفهان باغبهادران باغبهادران، خیابان جامی، اداره آموزش و پرورش ۰۳۱۵۲۵۰۳۸۸۵
۶۹ اصفهان برخوار دولت آباد، برخوار، بلوارآیت اله طالقانی، اداره آموزش و پرورش ۰۳۱۴۵۸۲۲۰۵۳
۷۰ اصفهان بن رود خیابان شهید مطهری، اداره آموزش و پرورش ۰۳۱۴۶۴۸۲۲۵۱
۷۱ اصفهان بوئین ومیاندشت بوئین و میاندشت، جنب مصلای نمازجمعه، اداره آموزش و پرورش ۰۳۱۵۷۵۲۳۶۶۲
۷۲ اصفهان پایگاه شماره ۱(اصفهان) خیابان آتشگاه، روبروی حسینیه امام سجاد، ابتدای خیابان شهید مظاهری هنرستان عمار ۰۳۱۱۷۷۲۱۱۶۴ – ۰۳۱۳۷۷۲۶۳۶۹
۷۳ اصفهان پایگاه شماره ۲(اصفهان) خیابان بزرگمهر، روبروی قصز گل دبستان حسین امین (۲) ۰۳۱۳۲۶۶۳۳۴۷
۷۴ اصفهان پایگاه شماره ۳ (اصفهان) بلوار آزادگان، هنرستان علاقه مندان ۰۳۱۱۶۶۳۳۴۱۳
۷۵ اصفهان پایگاه شماره ۴ (اصفهان) خیابان کاوه، روبروی ترمینال، دبیرستان امام خمینی ۰۳۱۱۴۵۱۹۸۶۰- ۰۳۱۱۴۵۱۵۱۷۶
۷۶ اصفهان پایگاه شماره۵(اصفهان) خیابان کاوه، خیابان جابر انصاری، خیابان شهید طاهرزاده، دبستان حق پناه ۰۳۱۳۴۴۲۲۴۶۲
۷۷ اصفهان پایگاه شماره۶(اصفهان) خیابان جی غربی، بعد از هتل نگین، جنب بانک سپه، هنرستان شهید چمران ۰۳۱۳۵۲۱۰۲۷۶-۰۳۱۳۵۲۱۰۲۴۲
۷۸ اصفهان پیربکران اداره آموزش وپرورش ۰۳۱۳۷۲۲۴۹۰۰
۷۹ اصفهان تیران وکرون بلوارامام خمینی، اداره آموزش وپرورش ۰۳۱۴۲۲۲۲۱۱۱
۸۰ اصفهان جرقویه سفلی دبستان شهید ترکان ۰۳۱۴۶۶۵۲۲۰۸
۸۱ اصفهان جرقویه علیا حسن اباد، خیابان استقلال، اداره آموزش وپرورش ۰۳۱۴۶۵۳۳۰۵۵
۸۲ اصفهان جلگه هرند، میدان آقابابایی، اداره آموزش وپرورش ۰۳۱۴۶۴۰۲۳۳۶
۸۳ اصفهان چادگان خیابان دهه فجر، خیابان فرهنگ، اداره آموزش وپرورش ۰۳۱۵۷۷۲۲۴۴۶
۸۴ اصفهان خمینی شهر ابتدای خیابان آتشگاه، روبروی شب نشین، ستاد نعمت بخش ۰۳۱۳۷۷۰۷۷۰
۸۵ اصفهان خمینی شهر بلوارطالقانی، اداره آموزش پرورش خمینی شهر، پایگاه شماره۱ ۰۳۱۳۳۷۷۰۷۷۰
۸۶ اصفهان خوانسار بلوارشهیدصادقی، جنب نیروی انتظامی، اداره آموزش وپرورش ۰۳۱۵۷۷۷۶۰۰۰
۸۷ اصفهان خوروبیابانک اداره آموزش و پرورش خور ۰۳۱۴۴۶۳۲۲۵۴۰
۸۸ اصفهان دهاقان بلوارانقلاب، اداره آموزش وپرورش ۰۳۱۵۳۳۳۲۱۴۳
۸۹ اصفهان زرین شهر اداره آموزش وپرورش زرین شهر ۰۳۱۵۲۲۳۳۶۷۶
۹۰ اصفهان زواره میدان امام خمینی، دبستان فتوحی ۰۳۱۵۴۳۷۲۹۱۰
۹۱ اصفهان سمیرم میدان معلم، اداره آموزش و پرورش ۰۳۱۵۳۶۶۵۰۱۲
۹۲ اصفهان شاهین شهر بلوار امام، روبروی اداره آموزش وپرورش ۰۳۱۲۵۲۳۰۳۰۷
۹۳ اصفهان شهرضا میدان امام ابتدای بلوار۴۵متری، مجموعه ورزشی شهید جهانمردی ۰۳۱۵۳۵۰۹۰۱۰
۹۴ اصفهان فریدن خیابان شهید مطهری، اداره آموزش وپرورش ۰۳۱۵۷۲۲۸۷۳۹
۹۵ اصفهان فریدونشهر خیابان نواب صفوی، اداره آموزش وپرورش ۰۳۱۵۷۵۹۲۰۲۹
۹۶ اصفهان فلاورجان خیابان فرهنگ، جنب پل جدید، اداره آموزش و پرورش ۰۳۱۳۷۴۲۰۸۲۷
۹۷ اصفهان کاشان میدان جهاد، بلواردانش، دبیرستان هاشم زاده ۰۳۱۵۵۴۲۶۰۶۰
۹۸ اصفهان کوهپایه آموزش وپرورش ۰۳۱۴۶۴۲۰۸۳۳
۹۹ اصفهان گلپایگان خیابان امام خمینی، اداره آموزش وپرورش ۰۳۱۵۷۴۸۰۷۷۰
۱۰۰ اصفهان مبارکه بلوارشریعتی، دبیرستان فاطمه زهرا ۰۳۱۵۴۲۴۰۹۵۹۰
۱۰۱ اصفهان مهردشت اداره آموزش وپرورش ۰۳۱۴۲۲۷۴۴۳۳
۱۰۲ اصفهان میمه خیابان انقلاب اسلامی، روبروی بانک کشاورزی، دبیرستان شریعتی ۰۳۱۴۵۴۲۲۰۷
۱۰۳ اصفهان نایین میدان امام حسین، آموزشگاه امام رضا ۰۳۱۴۶۲۶۷۳۶۰
۱۰۴ اصفهان نجف آباد خیابان دکتر شریعتی، روبروی فرمانداری، اداره آموزش و پرورش ۰۳۱۴۲۶۲۷۱۴۳
۱۰۵ اصفهان نطنز بلوارطالقانی، روبروی بانک ملت، دبستان مرتضایی فرد ۰۳۱۵۴۲۲۹۱۳۵
۱۰۶ اصفهان ورزنه شهرک امام جعفرصادق، اداره آموزش و پرورش ۰۳۱۲۶۴۸۴۳۴۳
۱۰۷ البرز کرج ستاد شماره ۱ کرج، عظیمیه، پایین تراز میدان استقلال(اسبی)، خیابان مسرور خسروی، مدرسه مبعث ۰۹۳۶۷۵۵۴۱۹۵ و ۳۵۵۳۰۱۰۳-۰۲۶
۱۰۸ البرز کرج ستاد شماره ۲ کرج، دولت آباد، انتهای بلوار فیروز بخت، جنب مسجد حضرت ابوالفضل، هنرستان آیت اله طالقانی ۳۲۷۰۱۱۴۴-۰۲۶ و۳۲۷۳۴۴۲۲-۰۲۶ و۰۹۱۲۵۶۱۳۹۲۴ و ۰۹۳۶۷۵۵۴۱۹۵
۱۰۹ البرز ستاد جاده چالوس کیلو متر ۴۲ جاده چالوس، نمایندگی آموزش و پرورش بخش آسارا ۳۵۲۷۰۲۴۱-۰۲۶و ۰۹۳۶۷۵۵۴۱۹۵
۱۱۰ البرز طالقان طالقان، شهرک، روبروی اداره آموزش وپرورش، خوابگاه شهید بهشتی ۰۹۱۲۴۶۱۲۲۵۸ و ۰۹۳۹۴۲۶۵۳۲۳ و۴۴۷۲۵۱۰۰-۰۲۶
۱۱۱ البرز ساوجبلاغ هشتگرد، بلوار آیت‌اله خامنه‌ای، اداره آموزش و پرورش ساوجبلاغ ۴۴۲۳۸۸۳۸-۰۲۶ و۰۹۱۲۵۶۹۸۴۰۷
۱۱۲ البرز نظرآباد اتوبان قزوین، کرج نرسیده به هشتگرد، شهرک فخر ایران، هنرستان شهید بهشتی ۴۵۳۱۰۰۵۳-۰۲۶ و ۴۵۳۱۰۳۹۷-۰۲۶ و ۰۹۱۲۳۶۲۷۱۳۴
۱۱۳ البرز اشتهارد اشتهارد، اداره آموزش و پرورش، میدان معلم، بلوار آیت‌اله طالقانی ۳۷۷۲۲۴۱۵-۰۲۶ و ۰۹۱۹۳۶۰۶۲۵۵
۱۱۴ ایلام ایلام ایلام، میدان شهیدکشوری، ابتدای بلوار مدرس، اداره آموزش و پرورش ایلام ۰۸۴۳۳۳۳۶۳۱۰
۱۱۵ ایلام ایوان ایوان، خیابان امام، اداره آموزش و پرورش ایوان ۰۸۴۳۳۲۳۰۲۲۷
۱۱۶ ایلام آبدانان آبدانان، میدان امام حسین(ع)، اداره آموزش و پرورش آبدانان ۰۸۴۳۳۶۲۲۱۷۷
۱۱۷ ایلام دره شهر دره شهر، بلوار سیمره، اداره آموزش و پرورش دره شهر ۰۸۴۳۵۲۲۲۶۲۷
۱۱۸ ایلام دهلران دهلران، خیابان پاسداران، اداره آموزش و پرورش دهلران ۰۸۴۳۳۷۲۲۲۷۲
۱۱۹ ایلام بدره بدره، اداره آموزش و پرورش بدره ۰۸۴۳۵۷۲۳۵۰۴
۱۲۰ ایلام مهران مهران بلوار امام خمینی، اداره آموزش و پرورش مهران ۰۸۴۳۳۸۲۲۲۳۹
۱۲۱ ایلام ملکشاهی ملکشاهی، خیابان شهید چمران، اداره آموزش و پرورش ملکشاهی ۰۸۴۳۳۸۵۰۰۲۱
۱۲۲ ایلام سیروان لومار، میدان معلم، اداره آموزش و پرورش سیروان ۰۸۴۳۴۷۲۳۸۱۲
۱۲۳ ایلام چرداول سرابله، خیابان شهیدرجایی، اداره آموزش و پرورش چرداول ۰۸۴۸۳۴۲۲۲۶۷۰
۱۲۴ ایلام زرین‌آباد ابتدای بلوار شهریار، روبروی اداره راه و شهر سازی، اداره آموزش و پرورش زرین‌آباد ۰۸۴۳۳۷۷۳۴۴۰
۱۲۵ ایلام چوار چوار ، بلوار شهید هزاوه، اداره آموزش و پرورش چوار ۰۸۴۳۲۷۲۳۶۵۵
۱۲۶ ایلام موسیان موسیان، خیابان دانش، اداره آموزش و پرورش موسیان ۰۸۴۳۳۷۵۳۶۷۳
۱۲۷ ایلام هلیلان هلیلان، شهر توحید، اداره آموزش و پرورش هلیلان ۰۹۱۸۹۴۳۰۴۳۵
۱۲۸ بوشهر بوشهر بوشهر، خیابان امام، کانون کوثر ۰۷۷۳۳۳۲۲۱۶۸
۱۲۹ بوشهر بوشهر بوشهر، خیابان طالقانی، خوابگاه شهدای دانش آموزی ۰۷۷۳۳۵۳۹۱۶۵
۱۳۰ بوشهر دشتستان برازجان، بلوار طالقانی، دبستان شهیدجاوید کازرونی ۰۷۷۳۴۲۴۲۳۱۶
۱۳۱ بوشهر دشتستان دالکی، خیابان شهداء ، جنب کلانتری، دبستان شریعتی ۰۷۷۳۴۳۴۲۰۶۲
۱۳۲ بوشهر آبپخش آبپخش، بلوار انقلاب، اداره آموزش و پرورش ۰۷۷۳۴۸۲۲۴۶۰
۱۳۳ بوشهر گناوه گناوه، خیابان معلم، پشت مسجد حر خسروی ۰۷۷۳۳۱۴۴۳۴۹
۱۳۴ بوشهر دیلم دیلم، خیابان شریعتی جنوبی، جنب تعاونی فرهنگیان سالن شهید کشتکار ۰۷۷۳۳۲۴۳۱۵۵
۱۳۵ بوشهر دشتی خورموج، بلوار بسیج، خیابان شفیق، اداره آموزش و پرورش ۰۷۷۳۵۳۲۹۷۱۰
۱۳۶ بوشهر کنگان کنگان، بلوار امام، روبروی اداره آموزش و پرورش کنگان، پژوهشسرای شهید احمدی ۰۷۷۳۷۲۲۰۱۶۰
۱۳۷ بوشهر تنگستان میدان پاسداران، جنب فرمانداری اهرم، اداره آموزش و پرورش ۰۷۷۳۵۲۲۴۰۶۰
۱۳۸ بوشهر شبانکاره جنب شهرداری شبانکاره، اداره آموزش و پرورش ۰۷۷۳۴۸۵۲۱۲۸
۱۳۹ بوشهر سعدآباد سعدآباد، اداره آموزش و پرورش ۰۷۷۳۴۸۳۴۲۴۹
۱۴۰ بوشهر بندرریگ بندرریگ/میدان معلم، اداره آموزش و پرورش ۰۷۷۳۳۸۳۳۸۰۱
۱۴۱ بوشهر کاکی کاکی، خیابان دانش آموز، اداره آموزش و پرورش ۰۷۷۳۵۳۱۲۱۰۸
۱۴۲ بوشهر عسلویه عسلویه، بلوار امام، پشت دفتر امام جمعه، اداره آموزش و پرورش ۰۷۷۳۷۲۶۳۴۳۶
۱۴۳ بوشهر دلوار دلوار، دبیرستان شهید بهشتی ۰۷۷۳۵۲۳۲۱۵۶
۱۴۴ بوشهر دیر دیر، خیابان شهید بهشتی، جنب فرمانداری، دبیرستان الزهراء ۰۷۷۳۵۴۲۶۲۷۰
۱۴۵ بوشهر بردخون بردخون، بلوار شهید بردستانی، میدان معلم، اداره آموزش و پرورش ۰۷۷۳۵۴۵۶۳۷۹
۱۴۶ بوشهر خارگ خارگ، خیابان طالقانی، جنب بهداری، اداره آموزش و پرورش ۰۷۷۲۲۸۲۴۴۳۲
۱۴۷ بوشهر جم جم، بلوار ولیعصر، اداره آموزش و پرورش ۰۷۷۳۷۶۳۳۱۷۳
۱۴۸ چهارمحال و بختیاری بروجن بلوار ملت، اداره آموزش و پرورش ۰۳۸۳۴۲۲۳۷۴۷
۱۴۹ چهارمحال و بختیاری بن خیابان شهدا، روبروی اداره گاز ۰۳۸۳۳۷۲۳۹۳۷
۱۵۰ چهارمحال و بختیاری فلارد مالخلیفه، اداره آموزش و پرورش ۰۳۸۳۴۴۸۳۳۶۱
۱۵۱ چهارمحال و بختیاری میانکوه اداره آموزش و پرورش ۰۳۸۳۴۳۵۲۱۱۱
۱۵۲ چهارمحال و بختیاری کوهرنگ اداره آموزش و پرورش ۰۳۸۳۳۶۲۲۰۰۴
۱۵۳ چهارمحال و بختیاری کوهرنگ نمایندگی بازفت ، شهرک تلورد ۰۳۸۳۳۶۳۲۰۵۵
۱۵۴ چهارمحال و بختیاری کوهرنگ دبیرستان خیام دزک صمصامی، روستای دزک ۰۳۸۵۸۳۸۹۷۰۲
۱۵۵ چهارمحال و بختیاری عشایر لردگان، خیابان کلانتری، جنب کمیته امداد ۰۳۸۳۴۶۴۴۶۰۰
۱۵۶ چهارمحال و بختیاری بلداجی اداره آموزش و پرورش ۰۳۸۳۴۶۴۴۶۰۰
۱۵۷ چهارمحال و بختیاری کیار شلمزار، جاده دستنا، اداره آموزش و پرورش ۰۳۸۳۲۶۲۳۰۰۳
۱۵۸ چهارمحال و بختیاری ناحیه ۲ میدان قدس ۰۳۸۳۳۳۳۱۷۶۰
۱۵۹ چهارمحال و بختیاری گندمان دبیرستان هجرت، بلوار ولیعصر، جنب CNG 03834623349
۱۶۰ چهارمحال و بختیاری لاران نبش خیابان معلم، بلوار انقلاب، اداره آموزش و پرورش ۰۳۸۳۳۴۴۲۱۳۵
۱۶۱ چهارمحال و بختیاری اردل خیابان فرمانداری ۰۳۸۳۴۳۴۲۱۴۱
۱۶۲ چهارمحال و بختیاری فارسان خیابان شهید باهنر ۰۳۸۳۳۲۲۵۹۸۸
۱۶۳ چهارمحال و بختیاری سامان خیابان شهدا جنب مخابرات ۰۳۸۳۳۵۲۲۲۲۱
۱۶۴ چهارمحال و بختیاری لردگان جنب اداره آموزش و پرورش ۰۳۸۳۴۴۴۶۴۷۰
۱۶۵ چهارمحال و بختیاری ناحیه ۱ چهارراه بوعلی، جنب دبیرستان فجر اسلام ۰۳۸۳۲۲۴۵۵۷۳
۱۶۶ چهارمحال و بختیاری خانمیرزا اداره آموزش و پرورش ۰۳۸۳۴۴۶۲۲۴۰
۱۶۷ خراسان جنوبی بیرجند سجادشهر، بلوارشاهد، جنب مسجد امام جعفر صادق (ع )، مدیریت آموزش وپرورش ۰۵۶۳۲۳۹۴۰۰۰ و ۰۵۶۳۲۳۹۴۱۱۰
۱۶۸ خراسان جنوبی سربیشه سربیشه، خیابان مصطفی خمینی، اداره آموزش و پرورش ۰۵۶۳۲۶۶۲۸۰۳
۱۶۹ خراسان جنوبی درمیان اسدیه ، خیابان معلم، اداره آموزش وپرورش ۰۵۶۳۲۱۲۳۴۱۰
۱۷۰ خراسان جنوبی خوسف خوسف، خیابان شهید فهمیده، دبیرستان شهید مصطفی خمینی ۰۵۶۳۲۴۷۳۲۹۸
۱۷۱ خراسان جنوبی نهبندان نهبندان، بلوار امام خمینی (ره )، جنب مجموعه ورزشی شهید تختی، اداره آموزش و پرورش ۰۵۶۳۲۶۲۲۱۹۱-۴
۱۷۲ خراسان جنوبی قاین قاین، بلوار بسیج، بسیج ۲مرکز آموزش رفاهی (خانه معلم ) ۰۵۶۳۲۵۲۲۴۸۵
۱۷۳ خراسان جنوبی زیرکوه حاجی آباد، بلوار امام رضا (ع)، خیابان معلم، اداره آموزش وپرورش ۰۵۶۳۲۵۰۴۲۳۶
۱۷۴ خراسان جنوبی سرایان سرایان، سایت اداری، بلوار آیت‌اله خالصی، اداره آموزش وپرورش ۰۵۶۳۲۸۸۲۴۰۰
۱۷۵ خراسان جنوبی فردوس پایگاه شماره ۱: فردوس، خیابان شهید مطهری، کانون امیدهای انقلاب ۰۵۶۳۲۷۲۳۹۲۹ و ۰۵۶۳۲۷۴۳۸۸۵
پایگاه شماره ۲: اسلامیه، خیابان امام خمینی (ره )، هنرستان شهید قویم
۱۷۶ خراسان جنوبی طبس پایگاه شماره ۱: طبس میدان شهید فهمیده ، بلوار امیر المومنین (ع) دبیرستان کوثر ۰۵۶۳۲۸۲۵۴۵۱ و ۰۵۶۳۲۸۴۲۰۹۸
پایگاه شماره ۲: شهر دیهوک، بلوار جهاد، دبیرستان شبانه روزی اسماء
۱۷۷ خراسان جنوبی دستگردان عشق‌آباد، بلوار ۲۲بهمن، خیابان قائم، مدرسه شبانه‌‌روزی حضرت خدیجه کبری (س ) ۰۵۶۳۲۸۵۳۱۲۱
۱۷۸ خراسان جنوبی بشرویه بشرویه، بلوار انقلاب اسلامی، روبروی پارک، راهنمایی حضرت معصومه (س ) ۰۵۶۳۲۷۷۲۸۱۵
۱۷۹ خراسان رضوی مشهد (ثامن ۱) بلوارشهید کامیاب، حدفاصل میدان راه آهن و چهارراه راه آهن، دبیرستان آزرم ۰۵۱۳۲۲۱۸۹۰۲-۰۵۱۳۲۲۲۰۰۱۰
۱۸۰ خراسان رضوی مشهد (ثامن ۲) خیابان امام رضا(ع)، انتهای امام رضا (ع) ۶۸ ، دبستان خیبر ۰۵۱۳۳۴۴۱۱۱۹-۰۵۱۳۳۴۴۱۱۱۸
۱۸۱ خراسان رضوی مشهد (ثامن ۳) بزرگراه شهید کلانتری، میدان جهاد، بلوارنامجو ، نبش نامجو ۲ ، آموزشگاه توکلی‌زاده ۰۵۱۳۸۴۶۲۹۹۱
۱۸۲ خراسان رضوی مشهد (ثامن ۴) میدان استقلال، بلوار فرامرز عباسی، بین فرامرز ۳ و ۵ ‌، دبستان شهید حاتمی ۰۵۱۳۶۱۰۹۲۳۰- ۰۵۱۳۶۱۰۹۰۵۴
۱۸۳ خراسان رضوی مشهد (ثامن ۵) بلواروحدت، ضلع شمالی پارک وحدت (ابتدای بلوار ولایت)، آموزشگاه حشمتی(تکتم) ۰۵۱۳۳۶۹۰۵۵۰- ۰۵۱۳۳۶۴۰۶۲۰
۱۸۴ خراسان رضوی مشهد (ثامن ۶) بزرگراه شهید کلانتری، بعد از دانشگاه تربیت معلم شهید بهشتی، بلوار خاقانی شمالی، روبرو خاقانی ۱۶، دبیرستان شهید هاشمی نژاد۳ ۰۵۱۳۸۷۸۰۰۰۲
۱۸۵ خراسان رضوی مشهد (ثامن ۷) قاسم آباد، بلوار اندیشه، اندیشه۲۷‌ ، دبستان شهید رجایی ۰۵۱۳۶۵۷۱۰۰۰
۱۸۶ خراسان رضوی مشهد (ثامن ۸) بلوارتوس، توس۳ ، چهارراه اول سمت راست، مدرسه نمونه دولتی مطهره ۰۵۱۳۷۶۱۹۹۹۵
۱۸۷ خراسان رضوی ملک آباد اداره آموزش و پرورش منطقه احمدآباد ۰۵۱۳۳۵۲۳۲۱۱
۱۸۸ خراسان رضوی گناباد خیابان ناصرخسرو ، اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۵۷۲۲۱۶۷۵
۱۸۹ خراسان رضوی سرخس خیابان دانشگاه، هنرستان شهید فهمیده ۰۵۱۳۴۵۲۷۱۵۵
۱۹۰ خراسان رضوی چناران خیابان معلم، مهمانسرای معلم ۰۵۱۴۶۱۲۵۳۱۶
۱۹۱ خراسان رضوی درگز خیابان طالقانی، اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۴۶۲۲۶۰۲۲
۱۹۲ خراسان رضوی قوچان حاشیه بلوار امام رضا(ع)، مرکز رفاهی فرهنگیان ۰۵۱۴۷۲۳۶۹۶۳
۱۹۳ خراسان رضوی سبزوار بلوار سربداران، جنب هتل کاملیا، هنرستان محمودیه خیامی ۰۵۱۴۴۲۴۲۲۱۴
۱۹۴ خراسان رضوی کاشمر ابتدای بلوار سیدمرتضی، جنب اداره آموزش و پرورش، مرکز رفاهی فرهنگیان ۰۵۱۵۵۲۵۰۳۸۱
۱۹۵ خراسان رضوی نیشابور میدان امام خمینی، خیابان شهید جعفری، اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۴۳۳۳۴۱۸۱۰
۱۹۶ خراسان رضوی کلات کلات نادر ، اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۳۴۷۲۴۴۶۳
۱۹۷ خراسان رضوی بجستان خیابان آیت‌اله مدنی، جنب دانشگاه آزاد، مرکز آموزشی رفاهی شماره ۲ فرهنگیان ۰۹۱۵۷۵۹۶۱۸۱
۱۹۸ خراسان رضوی تایباد بلوار امام حسین(ع)، جنب اداره گاز، آزمایشگاه فارابی ۰۹۳۵۴۵۸۷۸۵۲
۱۹۹ خراسان رضوی زبرخان قدمگاه، آموزشگاه شهید بهشتی ۰۵۱۴۳۲۲۴۹۳۰
۲۰۰ خراسان رضوی فریمان خیابان شهید بهشتی، اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۳۴۶۲۲۵۸۱
۲۰۱ خراسان رضوی میان جلگه عشق آباد، اداره آموزش و پرورش میان جلگه ۰۹۳۶۹۰۸۴۱۵۴-۰۵۱۴۲۷۲۳۸۵۳
۲۰۲ خراسان رضوی بردسکن بلوار امام رضا(ع)، میدان فرهنگ، اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۵۵۴۲۱۴۸۱
۲۰۳ خراسان رضوی خواف بلوار فردوسی، اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۵۴۲۲۲۰۲۱
۲۰۴ خراسان رضوی رشتخوار بلوار امام رضا(ع)، هنرستان عترت۲ ۰۵۱۵۶۲۲۲۳۳۸
۲۰۵ خراسان رضوی داورزن خیابان امام رضا(ع) ۰۵۱۴۴۲۲۴۰۲۳
۲۰۶ خراسان رضوی جلگه رخ رباط سنگ، دبیرستان کوثر ۰۹۱۵۸۲۵۱۷۱۱
۲۰۷ خراسان رضوی کوهسرخ ریوش، خیابان معلم، نرسیده به میدان معلم، دبیرستان فاطمه الزهرا ۰۵۱۵۵۸۲۴۳۷۵
۲۰۸ خراسان رضوی جغتای میدان آموزش و پرورش، بلوار هلالی، هنرستان بنت الهدی ۰۵۱۴۵۶۲۳۲۷۸
۲۰۹ خراسان رضوی خوشاب سلطان اباد، خیابان امام رضا(ع)، اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۴۵۲۲۳۷۸۰
۲۱۰ خراسان رضوی زاوه دولت آباد، خیابان امام رضا ۹ ، دبیرستان نمونه شایستگان ۰۵۱۵۳۷۲۵۴۵۷
۲۱۱ خراسان رضوی تربت جام خیابان شهید بهشتی، معلم سرا ۰۵۱۵۲۵۲۷۱۱۱-۱۲
۲۱۲ خراسان رضوی تربت حیدریه خیابان کاشانی، چهارراه فرهنگ، اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۵۲۲۳۵۰۷۴
۲۱۳ خراسان رضوی مه ولات فیض آباد، خیابان شهید بهشتی، اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۵۶۷۲۷۷۰۱
۲۱۴ خراسان رضوی شهر فیروزه شهر فیروزه، خیابان کمال‌الملک، اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۴۳۵۲۲۲۳۷
۲۱۵ خراسان رضوی باخرز خیابان فرهنگیان، آموزشگاه شهید دهقان ۰۹۱۵۳۲۸۰۹۵۲
۲۱۶ خراسان رضوی طرقبه و شاندیز طرقبه، اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۲۴۲۲۲۸۱۱
۲۱۷ خراسان رضوی کدکن اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۵۳۲۳۳۰۸۱
۲۱۸ خراسان رضوی نوخندان میدان کشاورز، ابتدای خیابان سینا، خوابگاه شبانه روزی سمانه ۰۵۱۴۶۴۲۳۴۳۶
۲۱۹ خراسان رضوی احمداباد شهر ملک آباد، اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۲۳۵۲۳۴۰۲
۲۲۰ خراسان رضوی جوین خیابان معلم، مدرسه دخترانه فرزانگان ۰۵۱۴۵۲۲۲۱۰۲
۲۲۱ خراسان رضوی خلیل آباد اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۵۷۷۲۲۵۶۰
۲۲۲ خراسان رضوی رضویه جاده سرخس، شهرک رضوی، اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۲۳۲۲۴۰۶۰
۲۲۳ خراسان رضوی سرولایت شهر چکنه، اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۴۲۰۷۳۵۰۰
۲۲۴ خراسان رضوی ششتمد مدرسه شهید باهنر ۰۵۱۴۴۷۲۳۳۰۴
۲۲۵ خراسان رضوی صالح آباد اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۵۲۷۵۳۲۹۰
۲۲۶ خراسان رضوی گلبهار شهر جدید گلبهار، خیابان بهار، خیابان نسترن، اداره آموزش و پرورش ۰۵۱۳۸۳۲۵۸۳۳
۲۲۷ خراسان شمالی اسفراین خیابان امام خمینی، اداره آموزش و پرورش اسفراین ۰۵۸۳۷۲۲۲۷۰۱
۲۲۸ خراسان شمالی بجنورد انتهای خیابان شهید بهشتی، چهار راه جواد الائمه، اداره آموزش و پرورش بجنورد ۰۵۸۳۲۲۲۱۷۱۰-۱۴
۲۲۹ خراسان شمالی جاجرم خیابان شهید باهنر، روبروی پارک شهر ، اداره آموزش پرورش جاجرم ۰۵۸۳۲۲۷۲۰۲۳
۲۳۰ خراسان شمالی شیروان میدان انقلاب، اداره آموزش و پرورش شیروان ۰۵۸۳۶۲۲۵۴۰۵
۲۳۱ خراسان شمالی فاروج میدان آزادی، اداره آموزش و پرورش فاروج ۰۵۸ ۳۶۴۲۲۳۰۰
۲۳۲ خراسان شمالی گرمه بلوار مدرس، مدرس ۶ ، پشت پارک شقایق ، دبیرستان نمونه دولتی موعود ۰۵۸ ۳۲۵۰۰۱۰۵
۲۳۳ خراسان شمالی مانه و سملقان خیابان شهید هاشمی نژاد ، اداره آموزش پرورش مانه و سملقان ۰۵۸۳۲۹۲۳۱۲۲
۲۳۴ خوزستان آبادان کوی کارگر ، جنب استادیوم تختی ، بلوار پرویز دهداری ، کانون آزادگان ۰۶۱۵۳۳۲۰۰۲۳ و ۰۶۱۵۳۳۲۳۴۷۰
۲۳۵ خوزستان اروند کنار نهرقصر ، اداره آموزش و پرورش ، روبروی آتش نشانی ۰۶۱۵۳۳۹۲۲۷۹ و ۰۶۱۵۳۳۹۲۸۹۶
۲۳۶ خوزستان آغاجاری دبیرستان شهید سادات ، جنب فرمانداری ۰۶۱۵۲۶۶۳۰۲۰
۲۳۷ خوزستان الوارگرمسیری شهرحسینیه ، پشت پمب بنزین ، اداره آموزش و پرورش الوارگرمسیری ۰۶۱۴۲۷۲۳۵۳۱
۲۳۸ خوزستان اندیکا دبیرستان حضرت زینب و قلعه خواجه، اداره آموزش وپرورش اندیکا ۰۶۱۴۳۶۲۰۳۲۴
۲۳۹ خوزستان اندیمشک جاده انقلاب ، جنب اداره مخابرات ، پژوهش سرای خواجه نصیرالدین طوسی ۰۶۱۴۲۶۳۸۱۴۵
۲۴۰ خوزستان اهواز ۱ امانیه هنرستان حضرت آمنه (س) خیابان دز غربی ۰۶۱۳۳۳۲۳۶۱۳
۲۴۱ خوزستان اهواز۲ میدان شهید بندر( چهارشیر)، کوی ۱۷شهریور، آموزشگاه استثنایی یگانه ، روبروی بیمارستان ابوذر ۰۶۱۳۴۴۴۳۱۰۴
۲۴۲ خوزستان اهواز۳ اتوبان آیت الله بهبهانی، چهارراه ابادان، جنب پل عابر پیاده ، دبیرستان الزهرا ۰۶۱۳۲۹۳۵۰۳۴
۲۴۳ خوزستان اهواز۴ کیانپارس ، خیابان سروش شرقی ، دبستان معرفت ۰۶۱۳۳۳۳۷۷۱۰
۲۴۴ خوزستان ایذه میدان ولایت ، بلوار مدرس ، خیابان مولوی ، اداره آموزش و پرورش ایذه ۰۶۱۴۳۶۲۲۵۲۵
۲۴۵ خوزستان باغملک خیابان ایت‌اله خامنه‌ای ، ساختمان نهضت سواد آموزی ، مرکز آموزشی و رفاهی فرهنگیان ارغوان ۰۶۱۴۳۷۲۵۵۴۳
۲۴۶ خوزستان باوی ملاثانی ، اداره اموزش و پرورش ، روبروی بانک ملی ۰۶۱۳۶۵۲۳۲۰۴
۲۴۷ خوزستان بستان خیابان بخشداری، اداره آموزش و پرورش ۰۶۱۳۶۷۷۲۰۲۰
۲۴۸ خوزستان بندرامام ۲۵۰دستگاه اداره آموزش و پرورش ۰۶۱۵۲۲۲۶۵۰۵
۲۴۹ خوزستان بهبهان میدان بسیج ، روبروی ساختمان امور تربیتی ، مجتمع علی ابن ابیطالب ۰۶۱۵۲۷۳۱۱۸۱
۲۵۰ خوزستان خرمشهر خیابان امیرکبیر ، نبش خیابان داوودی ، جنب دبستان شاهد فجر ۰۶۱۵۳۵۲۵۰۴۱
۲۵۱ خوزستان دزفول میدان امام حسین، بلوار ۱۵خرداد ، هنرستان شهید بهشتی ۰۶۱۴۲۴۲۱۷۴۲
۲۵۲ خوزستان دشت آزادگان خیابان امام خمینی ، اداره آموزش و پرورش دشت آزادگان ۰۶۱۳۶۷۴۹۲۴۰
۲۵۳ خوزستان دهدز دوراهی سادات حسینی، اداره آموزش وپرورش دهدز ۰۶۱۴۳۶۸۴۰۷۷
۲۵۴ خوزستان رامشیر خیابان ۲۲بهمن ، مدرسه حضرت زینب ۰۶۱۴۳۵۹۲۷۰۵
۲۵۵ خوزستان رامهرمز خیابان امیرکبیر اداره اموزش و پرورش ۰۶۱۴۳۵۳۲۶۹۲
۲۵۶ خوزستان زیدون پشت استادیوم ورزشی شهید غلامپور ، اداره آموزش و پرورش ۰۶۱۵۲۸۹۲۸۶۱
۲۵۷ خوزستان سردشت خیابان فرهنگ ، مجتمع ورزشی سالن پوریای ولی ، کانون امام خمینی ۰۶۱۴۲۳۵۷۶۰۲
۲۵۸ خوزستان شادگان بلوار فتح المبین، جنب میدان امام ، اداره آموزش و پرورش طبقه اول ۰۶۱۵۳۷۳۸۷۳۲
۲۵۹ خوزستان شاوور شهر الوان، بلوار ولایت ، خیابان گلستان ، دبستان شبانه روزی علامه مجلسی ۰۶۱۴۲۸۹۴۲۰۰
۲۶۰ خوزستان شوش کمبربندی امام جعفر صادق ، بین میدان شاهد و میدان امام صادق ، جنب مسجد الزهرا‌ ، هنرستان امیر کبیر ۰۶۱۴۲۸۳۱۷۸۰
۲۶۱ خوزستان شوشتر خیابان شریعتی، ضلع غربی جنب دبیرستان شهید بهشتی ، هنرستان فنی و حرفه‌ای شریعتی ۰۶۱۳۶۲۲۰۲۵۵ و ۰۶۱۳۶۲۱۸۲۴۱
۲۶۲ خوزستان صیدون میدان امامزاده خیابان شهید افسانه اداره آموزش و پرورش ۰۶۱۴۳۷۷۷۵۵
۲۶۳ خوزستان عشایر پیچ میدان، خیابان صنایع ، روبروی مجتمع کارون شرکت نفت جنب ایثارگران اداره عشایر ۰۶۱۳۲۲۵۹۹۶۰
۲۶۴ خوزستان گتوند خیابان اصلی ، جاده سد ، میدان بسیج ، اداره آموزش وپرورش ۰۶۱۶۰۷۱۲۱۸۲
۲۶۵ خوزستان لالی میدان بسیج، روبروی پمپ بنزین اداره آموزش و پرورش ۰۶۱۳۴۳۲۹۲۲۶۵
۲۶۶ خوزستان ماهشهر بلوار آیت الله طالقانی، بعداز سینما دریا ، ساختمان امورتربیتی آموزش و پرورش ۰۶۱۵۲۳۵۸۵۰۸
۲۶۷ خوزستان مسجدسلیمان فلکه نفتون ، مدرسه شیخ انصاری ۰۶۱۴۳۲۲۹۰۲۳
۲۶۸ خوزستان هفتگل خیابان شهید مطهری ، جنب اداره برق ، اداره آموزش وپرورش ۰۶۱۴۳۵۸۳۵۰۰
۲۶۹ خوزستان هندیجان هندیجان شمالی ، خیابان حجاب ، اداره آموزش و پرورش ۰۶۱۵۲۵۷۳۳۳۰
۲۷۰ خوزستان هویزه خیابان امام رضا (ع) ، خیابان ایثار ، جنب مخابرات ‌، اداره آموزش وپرورش ۰۶۱۳۶۷۸۲۵۴۶
۲۷۱ خوزستان حمیدیه خیابان ۱۷شهریور، جنب فرمانداری ، اداره آموزش وپرورش ۰۶۱۵۳۵۲۵۰۴۲
۲۷۲ خوزستان امیدیه فلکه فارسمیدان ، اداره آموزش و پرورش ۰۶۱۵۲۶۲۴۰۴۲
۲۷۳ خوزستان کارون بلوار امام علی (ع) ، نبش روبروی پل ششم ، مدرسه راهنمایی ابوالفضل ۰۶۱۳۵۵۶۱۰۷۳
۲۷۴ زنجان زنجان میدان جانبازان (فاتح)، هنرستان شهید مطهری ۰۲۴۳۳۷۷۱۵۷۵
۲۷۵ زنجان ابهر خیابان طالقانی شمالی ، اداره آموزش وپرورش ۰۲۴۳۵۲۲۲۳۳۵
۲۷۶ زنجان خرمدره خیابان ۱۷شهریور، کوچه شهیدموسوی ، روبروی مدرسه شاهدمطهری ۰۲۴۳۵۵۲۱۴۷۹
۲۷۷ زنجان سلطانیه جاده قیدار، خیابان جلبی اوغلی مدرسه شبانه روزی شهید مدنی ۰۲۴۳۵۸۲۲۳۶۶
۲۷۸ زنجان خدابنده خیابان مطهری شمالی ، روبروی اداره بهزیستی خانه معلم ۰۲۴۳۴۲۲۴۱۵۷
۲۷۹ زنجان سجاسرود خیابان اندیشه ، کوچه فرهنگ ، دبیرستان شهید چمران ۰۲۴۳۴۳۳۲۴۸۹
۲۸۰ زنجان بزینه رود میدان معلم ، خانه معلم ۰۲۴۳۴۶۲۳۴۴۰
۲۸۱ زنجان افشار جنب بانک ملی روبروی پارک معلم مرکز رفاهی فرهنگیان ۰۲۴۳۴۸۲۲۴۴۶
۲۸۲ زنجان ماهنشان روبروی اداره آموزش وپرورش ، خانه معلم ۰۲۴۳۶۲۲۲۲۵
۲۸۳ زنجان انگوران دندی خیابان بخشداری ، مدرسه راهنمایی بنت الهدی ۰۲۴۳۵۲۲۳۵۶
۲۸۴ زنجان طارم آببر، خیابان معلم خوابگاه مرکزی تربیت ۰۲۴۳۲۸۲۲۶۸۸
۲۸۵ زنجان ایجرود زرین آباد، دبیرستان استاد شهریار ۰۲۴۳۱۷۲۲۲۱۳
۲۸۶ زنجان ایجرود حلب آموزشگاه باقر العلوم ۰۲۴۳۱۸۲۳۴۱۳
۲۸۷ زنجان زنجانرود دبیرستان استاد شهریار ، شهر نیک پی ۰۲۴۳۲۶۲۳۳۰۰
۲۸۸ سمنان اداره‌کل ستاد مرکزی خیابان سعدی، اداره‌کل آموزش ‌و پرورش سمنان ۰۳۳۳۳۱۴۳۷
۲۸۹ سمنان شاهرود پایگاه شماره ۱ میدان آزادی، بلوار آزادی، اداره آموزش و پرورش سمنان ۰۹۱۹۵۹۹۳۰۹۸
۲۹۰ سمنان شاهرود پایگاه شماره ۲ میدان هفتم تیر، دبیرستان الزهرا(س) ۰۹۱۹۵۹۹۳۰۹۶
۲۹۱ سمنان شاهرود پایگاه شماره ۳ خیابان امام خمینی، خیابان سامان، خانه معلم ۰۹۱۹۵۹۹۳۰۹۴
۲۹۲ سمنان سمنان میدان کوثر، جنب دبیرستان کوثر، مجتمع دامغانیان ۰۲۳۳۳۴۳۵۷۲۲
۲۹۳ سمنان سمنان بلوار قدس، روبه‌روی هلال‌احمر، هنرستان عباس‌پور ۰۲۳۳۳۳۴۵۴۵۰
۲۹۴ سمنان گرمسار گرمسار، میدان معلّم، آموزش‌وپرورش گرمسار ۰۲۳۳۴۲۴۴۴۱۰۶
۲۹۵ سمنان گرمسار میدان امام، آموزشگاه شهدای گمنام ۰۲۳۳۴۵۲۰۶۶۵
۲۹۶ سمنان دامغان دامغان، بلوار شهید مفتح، کانون امام خمینی ۰۲۳۳۵۲۴۲۶۱۷
۲۹۷ سمنان آرادان آرادان، بلوار انقلاب، روبری کلانتری مرکزی، آموزشگاه سمیه ۰۲۳۳۴۵۴۲۹۴۹
۲۹۸ سمنان امیرآباد روستای صیدآباد، جنب جاده اصلی، آموزشگاه آیت اله حائری ۰۲۳۳۵۳۸۶۴۳۹
۲۹۹ سمنان امیرآباد روستای معلمان، آموزشگاه نظام الملک ۰۲۳۳۳۳۴۹۳۵۵
۳۰۰ سمنان بسطام بسطام، اداره آموزش‌ و پرورش بسطام ۰۲۳۳۲۵۲۲۷۷۰
۳۰۱ سمنان بیارجمند بیارجمند، میدان قدس دبیرستان فجرنور ۰۲۳۳۲۶۷۳۰۵۰
۳۰۲ سمنان سرخه سرخه، بلوار انقلاب، خیابان ارسطو، نرسیده به میدان آزادی، دبیرستان آسیه ۰۲۳۳۳۶۱۳۲۶۵
۳۰۳ سمنان مهدی‌شهر مهدی‌شهر، میدان شهداء، اداره آموزش‌ و پرورش مهدی‌شهر ۰۲۳۳۳۶۲۲۱۶۱
۳۰۴ سمنان میامی میامی، میدان امام رضا، آموزشگاه توحید ۰۲۳۳۲۶۲۲۵۰۷
۳۰۵ سیستان و بلوچستان زاهدان خیابان مصطفی خمینی، خیابان فرهنگ، خانه معلم ۰۵۴۳۳۴۱۹۸۷۷
۳۰۶ سیستان و بلوچستان زابل خیابان وحید دستجردی، جنب شورای شهر، خانه معلم ۰۵۴۳۲۲۲۶۴۴۰
۳۰۷ سیستان و بلوچستان راسک اداره آموزش و پرورش، خانه معلم ۰۵۴۳۷۱۴۲۰۱۷
۳۰۸ سیستان و بلوچستان خاش خیابان شهید بهشتی، خانه معلم ۰۵۴۳۳۷۲۸۴۱۰
۳۰۹ سیستان و بلوچستان ایرانشهر خیابان شهید درزاده، جنب اداره آموزش و پرورش، خانه معلم ۰۵۴۳۷۲۲۱۶۰۱
۳۱۰ سیستان و بلوچستان سراوان خیابان انقلاب، جنب اداره ثبت احوال، خانه معلم ۰۵۴۳۷۶۴۴۰۹۸
۳۱۱ سیستان و بلوچستان نیکشهر میدان بسیج، روبروی بانک مهر اقتصاد، دبیرستان خاتم الانبیاء ۰۵۴۳۵۲۲۲۹۰۶
۳۱۲ سیستان و بلوچستان کنارک خیابان اسکله سنگی، روبروی نیروگاه گازی، دبیرستان خدیجه کبری(س) ۰۵۴۳۵۳۸۲۹۰۱
۳۱۳ سیستان و بلوچستان چابهار بلوار شهید ریگی، خیابان کشتیرانی، روبروی درب دانشگاه دریانوردی، اموزشگاه پسرانه کشتیرانی ۰۵۴۳۵۳۲۰۴۱۳
۳۱۴ تهران منطقه ۵ آزادی ، فاز یک اکباتان ، خیابان شهید نفیسی ، روبروی مسجد امام رضا ( ع) ، مرکز آموزشی رفاهی منطقه ۵ ۰۲۱۴۴۶۹۰۲۴۶
۳۱۵ تهران منطقه ۷ خیابان شریعتی ، خیابان شهید بهشتی ، خیابان اندیشه ، اندیشه ۵ ، مرکز آموزشی رفاهی منطقه ۷ ۰۲۱۸۸۴۷۱۷۴۳ و ۰۲۱۸۸۴۷۱۵۰۴
۳۱۶ تهران منطقه ۸ خیابان دماوند ، چهارراه خاقانی ، خیابان ۱۰۵ کوچه ۱۰۶ جنب اداره آموزش و پرورش منطقه ۸، دبستان امامت ۰۲۱۷۷۹۴۶۸۷۱
۳۱۷ تهران منطقه ۹ خیابان آزادی روبروی دانشگاه صنعتی شریف کوچه گرانمایه، مرکز آموزشی رفاهی منطقه ۹ ۰۲۱۶۶۱۹۷۰۱۰ و ۰۲۱۶۶۱۹۷۰۹۲
۳۱۸ تهران منطقه ۱۵ خاوران ، خیابان نبرد جنوبی ، خیابان شهید بقایی ، خیابان آقاجانلو ، دبیرستان شهدای اطلاعات ۰۲۱۳۳۷۲۸۰۸۲
۳۱۹ تهران منطقه ۱۶ بزرگراه بعثت ، میدان بهمن ، ابتدای بزرگراه شهید تند گویان پلاک ۳، مرکز آموزشی رفاهی منطقه ۱۶ ۰۲۱۵۵۶۶۲۶۲۷
۳۲۰ شهرستانهای تهران اسلامشهر اسلامشهر، میدان نماز ،خیابان امام حسن مجتبی (ع) ۰۲۱۵۶۳۴۷۲۲۷
۳۲۱ شهرستانهای تهران بهارستان یک شهرگلستان، شهرک الهیه، بلوار الغدیر ۰۲۱۵۶۳۲۰۷۷۷
۳۲۲ شهرستانهای تهران بهارستان دو نسیم شهر، شهرک مهر ۰۲۱۵۶۷۷۴۳۳۸
۳۲۳ شهرستانهای تهران پا کد شت پاکدشت ، بلوار آموزش و پرورش ۰۲۱۳۶۰۳۵۸۱۱
۳۲۴ شهرستانهای تهران پیشوا پیشوا، خیابان دکتر شریعتی ، کوی شهدای آموزش و پرورش ۰۲۱۳۶۷۲۶۰۰۷
۳۲۵ شهرستانهای تهران جواد آباد جواد آباد، جنب بانک ملی ۰۲۱۳۶۲۱۳۵۹۲
۳۲۶ شهرستانهای تهران چهار دانگه چهاردانگه ،روبروی آتش نشانی ،خیابان ایروانی ۰۲۱۵۵۲۷۴۷۵۷
۳۲۷ شهرستانهای تهران دماوند گیلاوند ، دمادشت، ساختمان شماره ۲ شهرداری ۰۲۱۷۶۳۴۲۳۳۳
۳۲۸ شهرستانهای تهران رباط کریم رباط کریم، خیابان شهید حاج جعفری، روبروی گلزار شهدا ۰۲۱۵۶۲۱۳۱۲۱
۳۲۹ شهرستانهای تهران رودهن رودهن، خیابان ملاصدرا ، خیابان شهید چمران، نبش خیابان استقلال ۰۲۱۴۶۵۰۶۷۴۹
۳۳۰ شهرستانهای تهران شهر ری ۱ شهر ری، خیابان فداییان اسلام، خیابان گلشنی ۰۲۱۳۳۷۵۶۶۷۱
۳۳۱ شهرستانهای تهران شهر ری ۲ شهر ری، بلوار امام حسین (ع)، روبروی سپاه ۰۲۱۵۵۹۰۲۰۸۲
۳۳۲ شهرستانهای تهران شهرقدس شهرقدس، ۴۵ متری انقلاب، خیابان شهید فصیحی ۰۲۱۴۶۸۸۳۳۳۳
۳۳۳ شهرستانهای تهران شهر یار شهریار، بلوارنواب صفوی ۰۲۱۶۵۲۲۷۵۹۰
۳۳۴ شهرستانهای تهران فشافویه فشافویه، بلوار امام خمینی (ره )، خیابان هویزه ۰۲۱۵۶۲۲۲۴۷۴
۳۳۵ شهرستانهای تهران فیروز کوه خیابان شهید ملاجعفری، نرسیده به راه آهن ۰۲۱۷۶۴۴۲۹۶۴
۳۳۶ شهرستانهای تهران قرچک قرچک، ابتدای بلوار امام خمینی (ره) ۰۲۱۳۶۱۴۲۰۸۶
۳۳۷ شهرستانهای تهران کهریزک کهریزک، بعد از بهشت زهرا (س) ۰۲۱۵۱۰۹۶۱۵۵
۳۳۸ شهرستانهای تهران ملارد ملارد، بلوار رسول اکرم (ص) روبروی باغ ملت ۰۲۱۶۵۴۰۲۵۰۰
۳۳۹ شهرستانهای تهران ورامین ورامین مجتمع ادارات ۰۲۱۳۶۲۴۶۳۸۶
۳۴۰ فارس آباده ستاد مرکزی، آباده ، اردیبهشت، هنرستان شهیدرجایی ۰۷۱۴۴۳۳۵۹۶۷
۳۴۱ فارس آباده ستاد فرعی سورمق، شهر سورمق، دبستان جلال ال احمد واقع در خیابان معلم ۰۷۱۴۴۳۷۳۲۵۷
۳۴۲ فارس آباده ستاد فرعی بهمن، شهر بهمن مدرسه راهنمایی طلوع آزادی واقع در بولوار امامزادگان ۰۷۱۴۴۳۸۲۲۶۰
۳۴۳ فارس آباده ستاد فرعی ایزدخواست، شهر ایزد خواست دبیرستان شهدای بانک تجارت واقع در بلوارپارسیان انتهای خیابان بسیج جنب اداره آبفا ۰۷۱۴۴۳۸۷۲۵۰
۳۴۴ فارس آباده طشک آباده طشک، خیابان امام خمینی (ره) دبیرستان بنت الهدی ۰۷۱۵۳۸۹۲۳۱۰
۳۴۵ فارس ارژن شهر خانزنیان، روبروی بخشداری، دبیرستان شبانه روزی فاطمه الزهرا(س) ۰۷۱۳۸۶۱۵۲۰۸
۳۴۶ فارس ارژن روستای دشت ارژن، مدرسه راهنمایی شهید باهنر ۰۷۱۳۸۶۱۵۲۰۸
۳۴۷ فارس ارسنجان ارسنجان، بولوار بسیج ،دبیرستان شهید اسکندری ۰۷۱۴۳۵۲۲۱۶۱
۳۴۸ فارس استهبان استهبان ، بلوار قائم ، جنب خیابان مطهری ، اداره آموزش وپرورش ۰۷۱۵۳۲۲۳۵۴۰
۳۴۹ فارس اشکنان اشکنان ، بلوار امام، آموزشگاه ولی عصر(عج) ۰۹۱۷۹۷۹۳۰۷۹
۳۵۰ فارس اقلید اداره آموزش وپرورش اقلید ۰۷۱۴۴۵۲۲۰۲۸
۳۵۱ فارس اوز اوز ، خیابان امام خمینی، اداره آموزش و پرورش. ۰۷۱۵۲۵۱۵۰۹۰
۳۵۲ فارس بالاده اداره آموزش وپرورش منطقه جره وبالاده ۰۷۱۴۲۴۷۵۱۲۰
۳۵۳ فارس بوانات خیابان امام ، اداره اموزش و پروش ۰۷۱۴۴۴۰۵۸۱۰
۳۵۴ فارس بیرم لارستان ، بیرم ، بلوار ورودی شهر روبروی پاسگاه انتظامی ، دبیرستان پسرانه رازی ۰۷۱۵۲۵۵۳۱۶۰
۳۵۵ فارس بیضا بیضا ، بلوار ورودی ، اداره آموزش و پرورش ۰۷۱۳۶۷۸۲۳۲۶
۳۵۶ فارس جویم جویم ، اداره آموزش و پرورش ۰۷۱۵۲۵۷۲۲۱۱
۳۵۷ فارس جهرم جهرم ، چهارراه دفاع مقدس ، اداره آموزش وپرورش جهرم ۰۷۱۵۴۲۳۴۵۰۶
۳۵۸ فارس خرامه خرامه ، ابتدای جاده سروستان ، مدارس شبانه روزی کوثر و اندیشه ۰۷۱۳۲۷۲۶۰۲۳
۳۵۹ فارس خرامه خرامه ، بلوار دانشجو ، جنب کلانتری ، دبیرستان شهید بهشتی ۰۷۱۳۲۷۲۶۰۲۳
۳۶۰ فارس خرم بید “صفاشهر، ناحیه ۱ ، میدان گاز ، مدرسه ولایت فقیه
” ۰۷۱۴۴۴۵۲۱۹۲
۳۶۱ فارس خرم بید صفاشهر ، بلوار معلم ، هنرستان شهیدچمران ۰۷۱۴۴۴۵۲۰۸۱
۳۶۲ فارس خشت شهر کنارتخته ، میدان معلم ، اداره آموزش و پرورش منطقه خشت و کمارج ۰۷۱۴۲۴۴۲۹۹۰
۳۶۳ فارس خفر خفر اداره آموزش وپرورش ۰۷۱۵۴۵۰۳۸۹۸
۳۶۴ فارس خنج اداره اموزش و پرورش خنج ۰۷۱۵۲۶۲۹۷۱۴
۳۶۵ فارس داراب داراب ، خیابان طالقانی ، اداره آموزش وپرورش ۰۷۱۵۳۵۲۸۴۷۴
۳۶۶ فارس درودزن شهر رامجرد اداره اموزش و پرورش درودزن ۰۷۱۴۳۴۵۲۴۵۰
۳۶۷ فارس دشمن زیاری دشمن زیاری، روستای دولت آباد ، آموزشگاه شبانه روزی شهدا ۰۷۱۴۲۶۲۰۱۶۴
۳۶۸ فارس رستم رستم، شهرمصیری، اداره آموزش و پرورش ۰۷۱۴۲۶۴۴۵۶۱
۳۶۹ فارس رستم رستم ، روستای بابامیدان ، دبستان شهیدوحیدی ۰۷۱۴۲۶۴۴۵۵۲
۳۷۰ فارس زرقان زرقان میدان بسیج ‌، سالن ورزشی نشاط ۰۷۱۳۲۶۲۲۶۱۸
۳۷۱ فارس زرین دشت زرین دشت ، حاجی آباد ، خیابان شهرداری ، اداره آموزش و پرورش زرین دشت ۰۷۱۵۳۷۲۰۵۰۰
۳۷۲ فارس سپیدان سپیدان ، اردکان ، بلوار جهاد ، اداره آموزش و پرورش سپیدان ۰۷۱۳۶۷۲۳۹۶۹
۳۷۳ فارس سده اداره آموزش وپرورش منطقه سده ۰۷۱۴۴۵۹۳۲۱۱
۳۷۴ فارس سرچهان سرچهان ، اداره اموزش وپرورش سرچهان ستاداسکان ۰۷۱۴۴۴۲۳۵۶۴
۳۷۵ فارس سروستان سروستان ، بلوار ولایت ، اداره آموزش وپرورش ۰۷۱۳۷۸۴۵۲۵۸
۳۷۶ فارس سعادت شهر سعادت شهر ، بلوار امام خمینی، هنرستان شهدای ۷تیر ۰۷۱۴۳۵۶۲۷۲۰-۰۷۱۴۳۵۶۴۸۲۰
۳۷۷ فارس سعادت شهر پاسارگاد ، شهر مادر سلیمان ، مدرسه راهنمایی ولی عصر ۰۷۱۴۳۵۸۲۲۸۸
۳۷۸ فارس ششده ششده ، اداره آموزش وپرورش ۰۷۱۵۳۴۶۲۲۱۸
۳۷۹ فارس شیبکوه آموزش وپرورش شیبکوه ۰۷۱۵۳۴۳۳۰۳۶
۳۸۰ فارس عشایر شیراز ، خیابان معدل ، روبروی دبیرستان شهید یهشتی مرکز رفاهی ۰۷۱۳۲۳۴۳۶۰۰
۳۸۱ فارس علامرودشت علامرودشت، بلوار معلم، اداره آموزش و پرورش علامرودشت ۰۷۱۵۲۷۸۲۵۲۲
۳۸۲ فارس فراشبند خیابان سپاه ، اداره آموزش پرورش فراشبند ۰۷۱۳۸۷۵۴۰۶۰
۳۸۳ فارس فرگ فورگ، شهر دوبرجی ، روستای قلاتو ، شهر فدامی ۰۷۱۵۳۶۸۴۳۳۵
۳۸۴ فارس فسا فسا‌، بلوار شهید بهشتی، آموزش و پرورش ۰۷۱۵۳۳۵۳۳۵۱
۳۸۵ فارس فیروزآباد فیروزآباد ، میدان روزبه ، اداره آموزش و پرورش ۰۷۱۳۸۷۲۳۷۳۰
۳۸۶ فارس قائمیه قائمیه ، اداره آموزش وپرورش ۰۷۱۴۲۴۱۵۰۴۰
۳۸۷ فارس قیروکارزین اداره اموزش وپرورش قیروکارزین ۰۷۱۳۵۴۵۲۲۶۳۱
۳۸۸ فارس کازرون کازرون ، خیابان سعدی ، ابتدای خیابان بسیج ، اداره آموزش و پرورش کازرون ۰۷۱۴۲۲۲۵۸۵۶
۳۸۹ فارس کامفیروز اداره آموزش وپرورش کامفیروز ۰۷۱۴۳۶۳۳۱۱۸
۳۹۰ فارس کوار کوار، بلواراصلی ، هنرستان شهیدغفاری ۰۷۱۳۷۸۲۲۷۶۰
۳۹۱ فارس کهمره بخش کوهمره ، اداره آموزش و پرورش کوهمره نودان ۰۷۱۴۲۴۳۴۵۵۰
۳۹۲ فارس گراش گراش ، بلوار شهداء ، مدرسه شبانه روزی ولی عصر عج ۰۷۱۵۲۴۴۶۲۰۷
۳۹۳ فارس گله دار اداره آموزش وپرورش گله دار ۰۷۱۵۲۸۵۴۹۸۳
۳۹۴ فارس لارستان شهرجدید ، چهل متری شبکه بهداشت ، اداره آموزش و پرورش لارستان ۰۷۱۵۲۲۴۹۲۲۲
۳۹۵ فارس لامرد لامرد، میدان دانشجو، روبروی دانشگاه آزاد ، اداره آموزش و پرورش ۰۷۱۵۲۷۲۲۵۱۱
۳۹۶ فارس ماهور میلاتی ممسنی ، ماهور میلاتی ، بابامنیر ، دبیرستان امام خمینی (ره) ۰۷۱۴۲۶۳۱۴۲۷
۳۹۷ فارس مرودشت خیابان انتظام ، جنب آموزش و پرورش دبیرستان شاهدپسرانه ۰۷۱۴۳۲۲۷۳۰۸
۳۹۸ فارس مشهدمرغاب قادراباد ، دشت مرغاب ، خیابان رسالت ، آموزشگاه امیر کبیر ۰۷۱۴۴۴۹۷۴۰۷
۳۹۹ فارس ممسنی خیابان شهید باهنر ، اداره آموزش وپرورش ۰۷۱۴۲۵۲۰۶۰۰
۴۰۰ فارس مهر بلوار امام خمینی ، اداره اموزش پرورش مهر ۰۷۱۵۲۸۲۲۰۴۰
۴۰۱ فارس میمند میمند ، خیابان تختی ، اداره آموزش و پرورش میمند ۰۷۱۳۸۷۷۴۰۸۱
۴۰۲ فارس ناحیه۱ شیراز شیراز ، بلوار امیرکبیر ، روبروی باغ جنت، بلوار کاج هنرستان دارالفنون ۰۷۱۳۸۳۳۵۹۵۱
۴۰۳ فارس ناحیه ۲ شیراز بلوار شهید چمران ، بعد از بیمارستان چمران ، بلوار نیایش ، دبیرستان شهیدان پژمان ۰۷۱۳۶۲۳۰۱۵۷
۴۰۴ فارس ناحیه۳ شیراز بلوار ارتش ، میدان ۱۲ فروردین ( تل پروس ) ، هنرستان فنی شهدا ۰۷۱۳۷۳۸۲۲۳۰
۴۰۵ فارس ناحیه۴ شیراز بلوارمدرس ، کوی آزادگان ، بعدازموزه تاریخ طبیعی، بلوارآصف ، مدرسه شهدای ارتش ۰۷۱۳۷۲۵۷۴۴۰
۴۰۶ فارس شماره ۵شیراز شیراز، میدان امام حسین (ع)، روبروی استانداری ، اداره کل بنیادشهیدوامورایثارگران ۰۷۱۳۵۲۲۳۲۲۲
۴۰۷ فارس نی ریز نی ریز ، بلوار ولی عصر ، آموزشگاه استثنایی شهید اکبری، جنب پارک کودک ۷۱۵۳۸۲۳۲۲۲
۴۰۸ قزوین ستاد مرکزی قزوین ، بلوار شهید بهشتی، فلکه مادر ، جنب پمپ بنزین، ناحیه یک قزوین، دبیرستان سیدابوطالب تقوی، ۰۲۸۳۳۳۳۳۲۹۱-۰۲۸۳۳۳۳۸۶۸۱
۴۰۹ قزوین آبیک آبیک ، میدان معلم ، بلوار شهید باهنر، اداره آموزش و پرورش آبیک ۰۲۸۳۲۸۲۳۳۴۷
۴۱۰ قزوین اسفرورین اسفرورین ، بلوار بسیج ، جنب مسجد صاحب الزمان عج…، اداره آموزش و پرورش اسفرورین ۰۲۸۳۵۵۲۰۷۴۱
۴۱۱ قزوین ناحیه ۲ قزوین خیابان طالقانی ، جنب کوچه کوثر ( اداره برق)، کانون دانش‌آموزی کوثر ۰۲۸۳۳۲۲۲۵۵۳
۴۱۲ قزوین البرز الوند ، بلوار معلم ، اداره اموزش و پرورش البرز ۰۲۸۳۲۲۳۸۱۳۱
۴۱۳ قزوین بویین زهرا بویین زهرا ، بلوار آزادگان اداره آموزش و پرورش ۰۲۸۳۴۲۲۴۱۲۱-۲
۴۱۴ قزوین خرمدشت خرمدشت ، خیابان معلم ، جنب درمانگاه، اداره آموزش و پرورش خرمدشت ۰۲۸۳۵۷۵۲۴۹۸-۹
۴۱۵ قزوین ضیاآباد بلوار امام ، روبروی دادسرا ، اداره آموزش و پرورش ضیاآباد ۰۲۸۳۵۶۲۲۰۲۳
۴۱۶ قزوین فاطمیه کوگیر کیلومتر ۷۰جاده قزوین ، رشت ، روستای کوگیر سفلی، دبستان فاطمه کوگیر ۰۲۸۳۳۷۶۸۲۰۱
۴۱۷ قزوین الموت غربی رازمیان ، روبروی پاسگاه نیروی انتظامی، اداره آموزش و پرورش الموت غربی ۰۲۸۳۳۷۱۲۲۰۲
۴۱۸ قزوین الموت شرقی معلم کلایه، خیابان اصلی، اداره آموزش و پرورش الموت شرقی ۰۲۸۳۳۶۲۲۷۴۲
۴۱۹ قزوین آوج آوج ، خیابان امام خمینی، جنب مسجد علی ابن ابیطالب، اداره آموزش و پرورش آوج ۰۲۸۳۴۶۲۲۱۳۵
۴۲۰ قزوین تاکستان تاکستان، خیابان بلوار امام خمینی(ره) ، چهارراه دخانیات، هنرستان کوثر ۰۲۸۳۵۲۲۲۰۰۹
۴۲۱ قزوین شال شال، بلوار امام خمینی، خیابان شهید کلانتری، اداره آموزش و پرورش شال ۰۲۸۳۴۴۱۳۶۴۰
۴۲۲ قم ناحیه ۱ (اصلی) خیابان ساحلی (شهید لواسانی )، بعداز کوچه ۲۳ ، جنب مرکز رفاهی شماره دو ، آموزشگاه ایثارگران شهید زین الدین ۰۲۵۳۷۷۱۵۵۷۴ و ۰۲۵۳۷۷۲۱۵۱۶
۴۲۳ قم ناحیه ۱(فرعی) خیابان آیت اله طالقانی (آذر)، روبروی پمپ بنزین ، کوچه ۲۳ آموزشگاه حافظ ۰۲۵۳۷۷۰۲۹۵۷
۴۲۴ قم ناحیه ۲ (اصلی) میدان سعیدی ، جنب فروشگاه رفاه ، آموزشگاه مهدیه ۰۲۵۳۶۶۰۱۱۷۹
۴۲۵ قم ناحیه ۲ (فرعی) جاده اراک ، شهرک صادقیه ، بلوار دانش ، بریدگی اول سمت راست ، آموزشگاه ایثار ۰۲۵۳۸۸۷۳۶۱۹
۴۲۶ قم ناحیه ۲ (فرعی) انتهای خیابان امام زاده ابراهیم ، بلوار حضرت معصومه (س)، کوچه ۲۴ آموزشگاه انقلاب اسلامی ۰۲۵۳۸۶۱۳۹۰۳
۴۲۷ قم ناحیه ۳ (اصلی) میدان آزادگان ، بلوار شهید عابدی ، روبروی دادگستری ، آموزشگاه امام حسن مجتبی (ع) ۰۲۵۳۶۶۶۳۸۳۹
۴۲۸ قم ناحیه۴ (اصلی) میدان روح اله ، روبروی بیت حضرت امام خمینی ، سالن ورزشی امجدی ۳۷۷۴۰۰۹۶ و ۳۷۷۴۷۸۷۳ و ۰۲۵۳۷۷۳۰۰۵۸
۴۲۹ کردستان شهیدمدرس سنندج سنندج، میدان سهروردی ، دانشگاه فرهنگیان ۰۸۷۳۳۱۶۳۷۲۵
۴۳۰ کردستان سنندج سنندج، شهرک سعدی ، پشت دانشگاه علوم انسانی، آموزشکده فنی دختران ۰۸۷۳۳۶۶۱۴۰۰
۴۳۱ کردستان سنندج سنندج ، بالاتر از میدان سهروردی ، آموزشکده فنی پسران شهیدیزدان پناه ۰۸۷۳۳۱۸۳۰۰۸
۴۳۲ کردستان ناحیه ۱ سنندج خیابان شهیدنمکی (پایین ترازمیدان مادر) ، دبستان پسرانه ساعی ۰۸۷۳۳۲۳۴۱۳۴
۴۳۳ کردستان ناحیه ۲ سنندج میدان کوهنورد ، دبیرستان دخترانه نسیبه ۰۸۷۳۳۵۶۲ ۹۱۳
۴۳۴ کردستان بانه شهرک توحید، دبستان یادگارامام ، روبروی مسجدتوحید ۰۸۷۳۴۲۱۱۹۲۲
۴۳۵ کردستان سقز میدان قدس ، روبروی اداره ی پست ۰۸۷۳۶۲۲۱۷۵۱
۴۳۶ کردستان دیواندره بلوارشهیدیوسفی، اداره آموزش و پرورش دیواندره ۰۸۷۳۸۷۲۲۳۲۵
۴۳۷ کردستان زیویه اداره آموزش و پرورش بیجار ۰۸۷۳۶۶۲۲۱۵۷
۴۳۸ کردستان بیجار بلوارامام ، روبروی فرمانداری ، اداره آموزش و پرورش بیجار ۰۸۷۳۸۲۲۰۷۱۷
۴۳۹ کردستان قروه خیابان شهیدچمران ، روبروی بانک مهر، مرکزخانه معلم ۰۸۷۳۵۲۳۲۷۲۷
۴۴۰ کردستان سریش آباد انتهای خیابان شهیداشرفی اصفهانی ، دبیرستان شبانه‌روزی طاهره ۰۸۷۳۵۴۱۲۵۵۸
۴۴۱ کردستان کرانی خیابان امیرنظام گروسی ، جنب دفترپست، مدرسه شبانه روزی شهیدباهنر ۰۸۷۳۸۴۲۲۸۶۵
۴۴۲ کردستان دهگلان خیابان پاسداران، اداره آموزش و پرورش دهگلان ۰۸۷۳۵۱۲۱۵۰۰
۴۴۳ کردستان کامیاران خیابان اسدآبادی، اداره آموزش وپرورش (قدیم)، کامیاران ۰۸۷۳۵۵۳۲۹۵۵
۴۴۴ کردستان موچش اداره آموزش و پرورش ۰۸۷۳۵۶۵۲۲۸۳
۴۴۵ کردستان سروآباد میدان شهیدمرادی، دبیرستان دخترانه شهیده سمیه ۰۸۷۳۴۸۲۲۱۱۰
۴۴۶ کردستان منطقه کلاترزان شهرشویشه، بلوارمعلم ، اداره آموزش وپرورش ۳۳ ۹۳۳۶۲۳
۴۴۷ کردستان مریوان خیابان ارتش ، جنب شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان ، دبیرستان دخترانه هدایت ۰۸۷۳۴۵۲۱۲۷۰
۴۴۸ کرمان ارزوئیه اداره آموزش وپرورش ارزوئیه ۰۳۴۴۲۴۸۰۱۵۴
۴۴۹ کرمان انار اداره آموزش وپرورش انار ۰۳۴۳۴۳۸۲۳۱۱
۴۵۰ کرمان بافت بلوار شهید باهنر ، اداره آموزش وپرورش بافت ۰۳۴۴۲۴۲۷۶۱۲-۱۴
۴۵۱ کرمان بردسیر خیابان معلم ، اداره آموزش و پرورش بردسیر ۰۳۴۳۳۵۲۰۳۳۱-۲
۴۵۲ کرمان بم میدان امام حسین ، اداره آموزش و پرورش بم ۰۳۴۴۴۲۱۴۵۵۱
۴۵۳ کرمان جیرفت خیابان دولت ، دبیرستان دوره اول شهید مصطفی خمینی جیرفت ۰۳۴۴۳۲۱۲۸۱۶
۴۵۴ کرمان چترود اداره آموزش و پرورش چترود ۰۳۴۳۳۲۷۰۶۶۰
۴۵۵ کرمان راین مرکز آموزش رفاهی خیابان امام راین ۰۳۴۳۳۷۶۱۰۶۰
۴۵۶ کرمان رابر خیابان آیت‌اله خامنه‌ای ، اداره آموزش وپرورش رابر ۰۳۴۴۲۴۵۲۰۰۵
۴۵۷ کرمان راور میدان شهداء مدرسه یاس نبی راور ۰۳۴۳۳۷۲۳۷۲۶
۴۵۸ کرمان رودبار اداره آموزش وپرورش رودبار ۰۳۴۴۳۳۶۹۰۸۰
۴۵۹ کرمان رفسنجان بلوارمدرس ، نبش میدان بسیج ، اداره آموزش وپرورش رفسنجان ۰۳۴۳۴۲۶۱۵۱۹
۴۶۰ کرمان ریگان خیابان آیت‌اله خامنه‌ای ، دبیرستان نورالهدی ریگان ۰۳۴۴۴۳۶۰۰۹۸
۴۶۱ کرمان زرند خیابان شهید توکلی ، اداره آموزش و پرورش زرند ۰۳۴۳۳۴۲۴۳۸۰-۱
۴۶۲ کرمان سیرجان شماره ۱- بلوار سردار جنگل ، اداره آموزش وپرورش سیرجان ۰۳۴۴۲۲۰۴۷۱۴
۴۶۳ کرمان سیرجان شماره ۲- چهارراه شهربابک ، دبستان مهدیه ۰۳۴۴۲۲۳۳۵۰۱
۴۶۴ کرمان سیرجان شماره ۳- چهارراه فرهنگ ، کانون شهید هاشمی نژاد ۰۳۴۴۲۲۰۰۴۶۹
۴۶۵ کرمان شهربابک خیابان ولی عصر ، اداره آموزش و پرورش شهربابک ۰۳۴۳۴۱۳۵۰۲۹
۴۶۶ کرمان شهداد شماره ۱- شهداد ، ابتدای جاده کرمان ، راهنمایی شبانه روزی کوثر ۳۳۷۵۱۳۰۹ ۰۳۴
۴۶۷ کرمان شهداد شماره ۲- مجتمع رفاهی فرهنگیان سیرچ ۰۳۴۳۳۷۶۰۲۵۰
۴۶۸ کرمان عنبرآباد میدان شاهد ، اداره آموزش و پرورش عنبرآباد ۰۳۴۴۳۲۹۴۴۵۲
۴۶۹ کرمان فاریاب اداره آموزش وپرورش فاریاب ۰۳۴۴۳۳۹۵۳۰۷
۴۷۰ کرمان فهرج اداره آموزش وپرورش فهرج ۰۳۴۴۴۲۸۰۲۸۲
۴۷۱ کرمان قلعه گنج اداره آموزش وپرورش قلعه گنج ۰۳۴۴۳۳۹۱۳۹۳
۴۷۲ کرمان کهنوج خیابان فرمانداری ، اداره آموزش وپرورش کهنوج ۰۳۴۴۳۲۰۲۳۱۳
۴۷۳ کرمان کشکوئیه خیابان امام حسین ، اداره آموزش وپرورش کشکوئیه ۰۳۴۳۴۳۹۲۲۶۳
۴۷۴ کرمان کوهبنان خیابان طالقانی ، اداره آموزش وپرورش کوهبنان ۰۳۴۳۳۴۹۲۷۸۱-۲
۴۷۵ کرمان گلباف اداره آموزش وپرورش گلباف ۰۳۴۳۳۷۵۳۳۶۱
۴۷۶ کرمان ماهان میدان امام ، اداره آموزش وپرورش ماهان ۰۳۴۳۳۷۷۷۸۰۸
۴۷۷ کرمان منوجان خیابان معلم ، اداره آموزش وپرورش منوجان ۰۳۴۴۳۳۰۰۱۳۱۵
۴۷۸ کرمان ناحیه۱ (خیابان شهیدصدوقی ، کوچه شماره۳ ، دبیرستان دوراول دخترانه تدبیر) خیابان استقلال ، کوچه۸ دبیرستان دوراول دخترانه تدبیر) ۰۳۴۳۲۵۲۲۳۶۳ – ۰۳۴۳۲۵۳۰۹۳۹
۴۷۹ کرمان ناحیه۲ خیابان پاسداران ، جنب اداره آموزش و پرورش ناحیه۲ ، هنرستان مدرس ۳۲۷۲۷۴۱۶ ۰۳۴۳۲۷۳۵۷۲۰-۰۳۴
۴۸۰ کرمان نوق اداره آموزش وپرورش نوق ۰۳۴۳۴۱۶۰۲۳۳
۴۸۱ کرمان نرماشیر اداره آموزش وپرورش نرماشیر ۰۳۴۴۴۲۷۱۰۶۵
۴۸۲ کرمانشاه ستاد مرکزی بلوار شهید بهشتی ، سه راه ۲۲بهمن ، مرکز آموزشی ، رفاهی فرهنگیان ۰۸۳۳۸۲۴۹۸۱۲
۴۸۳ کرمانشاه ناحیه ۱ کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ، سه راه ۲۲بهمن ، پژوهشسرای دانش آموزی ۰۸۳۳۸۲۵۲۰۰۱
۴۸۴ کرمانشاه ناحیه ۲ کرمانشاه میدان سپاه پاسداران ، انتهای بلوار جام جم ، دبیرستان نمونه بعثت ۰۸۳۳۸۳۹۳۲۹۰
۴۸۵ کرمانشاه ناحیه ۳ کرمانشاه بلوار شهید بهشتی ، روبروی پالایشگاه ، تالار شهید بهشتی ۰۸۳۳۸۳۶۷۵۷۳
۴۸۶ کرمانشاه اسلام آبادغرب خیابان راه کربلا ، روبروی اداره آموزش وپرورش ، خانه معلم ۰۸۳۴۵۲۳۳۸۰۴
۴۸۷ کرمانشاه سرپل ذهاب خیابان راه کربلا ، پشت فرمانداری ، اداره آموزش و پرورش ۰۸۳۴۲۲۲۲۰۳۷
۴۸۸ کرمانشاه قصرشیرین بلوار راه کربلا ، اداره آموزش و پرورش ۰۸۳۴۲۴۲۳۵۷۵
۴۸۹ کرمانشاه گیلانغرب میدان ۲۲بهمن ، چهارراه حافظ ، حافظ جنوبی ، اداره آموزش و پرورش ۰۸۳۴۳۲۲۳۲۰۸
۴۹۰ کرمانشاه ماهیدشت بلوار راه کربلا ، دبیرستان آزادگان ۰۸۳۳۴۶۲۲۱۵۲
۴۹۱ کرمانشاه حمیل بلوار شهیدیعقوب نژاد ، جنب بخشداری ، دبیرستان الزهرا ۰۸۳۴۵۶۲۲۸۰۶
۴۹۲ کرمانشاه دالاهو بلوار راه کربلا ، اداره آموزش و پرورش ۰۸۳۴۳۷۲۲۶۵۲
۴۹۳ کرمانشاه گواور خیابان آموزش و پرورش ، اداره آموزش و پرورش ۰۸۳۴۳۲۸۲۲۰۷
۴۹۴ کرمانشاه گهواره خیابان امام خمینی ( ره ) ، اداره آموزش و پرورش ۰۸۳۴۳۷۴۲۲۲۷
۴۹۵ کرمانشاه روانسر میدان بسیج ، دبیرستان شهید کاوه مرادی ۰۸۳۴۶۵۲۴۹۸۰
۴۹۶ کرمانشاه جوانرود ابتدای شهرک جانبازان ، جنب ترمینال ، دبیرستان معراج ۰۸۳۴۶۲۲۲۹۰۴
۴۹۷ کرمانشاه پاوه بلوار جانبازان ، نرسیده به ساختمان دادگستری ، ساختمان کمیته امداد ۰۸۳۴۶۱۲۷۱۱۸
۴۹۸ کرمانشاه باینگان میدان شیخ احمد ، روبروی بخشداری ، اداره آموزش و پرورش ۰۸۳۴۶۴۷۲۳۰۳
۴۹۹ کرمانشاه ثلاث باباجانی میدان معلم، جنب مخابرات ، اداره آموزش و پرورش ۰۸۳۴۶۷۲۲۲۲۵
۵۰۰ کرمانشاه نوسود میدان معلم ، دبستان حضرت زینب (س) ۰۸۳۴۶۴۲۲۷۵۹
۵۰۱ کرمانشاه بیستون خیابان کارخانه قند ، دبیرستان شیخ محمد منتظری ۰۸۳۴۵۸۸۲۴۴۲
۵۰۲ کرمانشاه صحنه بلوار راه کربلا ، اداره آموزش و پرورش ۰۸۳۴۸۳۲۲۹۱۱
۵۰۳ کرمانشاه سنقرکلیایی میدان سپاه پاسداران ، اداره آموزش و پرورش ۰۸۳۴۸۴۲۲۶۰۷
۵۰۴ کرمانشاه کنگاور میدان بسیج ، روبروی پارک دانشجو ، دبستان شهدای والفجر ۵ ۰۸۳۴۸۲۲۵۲۸۱
۵۰۵ کرمانشاه هرسین خیابان امام ( ره ) ، خیابان شهید فهمیده ، اداره آموزش و پرورش ۰۸۳۴۵۱۲۲۲۰۵
۵۰۶ کهگیلویه بویراحمد بویراحمد یاسوج ، جاده آبشار ، جنب امام‌زاده عبدالله ، مدرسه نمونه توحیدی ۰۷۴۳۳۲۳۳۹۲۹
۵۰۷ کهگیلویه بویراحمد دنا سی سخت ، ‌خیابان شهید مطهری ، آموزش و پرورش دنا ۰۷۴۳۳۴۴۲۱۳۰۱
۵۰۸ کهگیلویه بویراحمد گچساران گچساران، بلوار شهدای هفت تیر، جنب پارک شهرداری، دبستان ۱۲ فروردین ۰۷۴۳۲۲۲۵۰۶۶
۵۰۹ کهگیلویه بویراحمد دهدشت دهدشت ، خیابان پارک جنگلی ، دبیرستان کار دانش مطهر ۰۷۴۳۲۲۶۹۸۰۸
۵۱۰ کهگیلویه بویراحمد بهمئی لیکک ، خیابان امام خمینی، فلکه مرکزی ، دبیرستان دخترانه هاجر ۰۷۴۳۲۸۲۲۹۰۸
۵۱۱ کهگیلویه بویراحمد باشت باشت ، خیابان معلم ، اداره آموزش و پرورش باشت ، واحد تعاون ۰۷۴۳۲۶۲۰۱۸۲
۵۱۲ کهگیلویه بویراحمد چرام چرام، بلوار شهید دستغیب، بلوار شهید مطهری ، خیابان تختی ، اداره آموزش و پرورش چرام ۰۷۴۳۲۳۶۳۸۰۰
۵۱۳ کهگیلویه بویراحمد مارگون مارگون، اداره آموزش و پرورش مارگون ۰۷۴۳۳۲۸۲۴۳۰
۵۱۴ کهگیلویه بویراحمد چاروسا قلعه رئیسی، خیابان معلم ، اداره آموزش و پرورش چاروسا ۰۷۴۳۲۲۹۳۳۱۰
۵۱۵ کهگیلویه بویراحمد دیشموک آدرس: دیشموک ، بلوار شهید مدرس ، میدان ورودی شهر، جنب اداره آموزش و پرورش ، هنرستان امیر کبیر ۰۷۴۳۲۴۶۶۹۹۹
۵۱۶ کهگیلویه بویراحمد لنده لنده ، خیابان امام خمینی، روبروی اداره ثبت احوال لنده ، خوابگاه شبانه روزی الزهراء ۰۷۴۳۲۴۶۴۱۵۴
۵۱۷ کهگیلویه بویراحمد لوداب لوداب ، گراب ، اداره آموزش و پرورش لوداب ۰۷۴۳۳۲۸۰۳۳۰
۵۱۸ گلستان آزادشهر آزادشهر خیابان شهید بهشتی اول بلوار ، اداره آموزش و پرورش آزادشهر ۰۱۷۳۵۷۲۸۸۰۳
۵۱۹ گلستان آق قلا آق قلا ، خیابان شهید ارمک چوبین ، جنب اداره آموزش و پرورش آق قلا ۰۱۷۳۴۵۳۱۰۶۰
۵۲۰ گلستان بندرترکمن بندرترکمن ، خیابان سید قطب ، اداره آموزش و پرورش بندرترکمن ۰۱۷۳۴۴۲۴۰۷۹
۵۲۱ گلستان بندرگز انتهای بلوارامام خمینی(ره) ساختمان مدیریت، اداره آموزش و پرورش بندرگز ۰۱۷۳۴۳۶۷۱۷۵
۵۲۲ گلستان رامیان رامیان خیابان امام ، روبروی بهداری ، شبانه روزی نیکان ۰۱۷۳۵۸۸۲۵۰۲
۵۲۳ گلستان رامیان دلند ، خیابان امام ، جنب پل هوایی عابر پیاده ، دبستان امیرکبیر ، طالقانی ۰۱۷۳۵۸۹۲۲۳۰
۵۲۴ گلستان رامیان خان به بین دور میدان حکیم میرفندرسکی دبیرستان شبانه روزی امام علی ع ۰۱۷۳۵۸۶۲۶۲۶
۵۲۵ گلستان علی آباد کتول بلوار معلم جنب اداره گاز، اداره آموزش و پرورش علی آباد ۰۱۷۳۴۲۳۰۴۴۴
۵۲۶ گلستان کردکوی خیابان ولی عصر(عج) جنب مدرسه وحدت(آموزش وپرورش سابق) ۰۱۷۳۴۳۵۲۹۸۹
۵۲۷ گلستان کلاله کلاله ، خیابان شهید بهشتی، اداره آموزش و پرورش کلاله ۰۱۷۳۵۴۴۱۷۲۰
۵۲۸ گلستان گالیکش جنب بانک ملی ،خیابان شریعتی ، اداره اموزش وپرورش گالکش ۰۱۷۳۵۸۳۲۱۰۳
۵۲۹ گلستان گرگان گرگان خیابان شهدا حدفاصل فلکه شهدا وترمینال، دبیرستان نمونه استرآبادی ۰۱۷۳۲۶۸۰۷۴۸-۰۹۱۱۵۱۷۳۴۸۱
۵۳۰ گلستان گمیشان بندرترکمن، خیابان آزادی ، نبش کتابخانه عمومی (مدرسه شریعتی) ۰۱۷۳۴۴۲۲۹۵۸/۰۹۳۶۴۷۶۴۶۹۶/۰۹۱۱۹۷۵۶۶۷۴
۵۳۱ گلستان گنبد کاووس خیابان طالقانی شرقی، اداره آموزش و پرورش گنبدکاووس ۰۱۷۳۵۲۲۴۰۸۷
۵۳۲ گلستان مراوه تپه مراوه تپه خیابان شهید مدنی روبروی سپاه، اداره آموزش و پرورش مراوه تپه ۰۱۷۳۵۴۵۲۲۱۰
۵۳۳ گلستان مینودشت خیابان ولی عصر ، روبروی پمپ بنزین، اداره آموزش و پرورش مینودشت ۰۱۷۳۵۲۲۰۵۷۱
۵۳۴ گلستان گرگان عدالت ۹۶ ، باشگاه فرهنگیان ۰۱۷۳۲۵۴۵۲۷۷
۵۳۵ گلستان گنبد شهرک فرهنگیان انتهای خیابان فرهنگ، باشگاه فرهنگیان گنبد ۰۱۷۳۳۵۵۵۱۴۷
۵۳۶ گیلان آستارا آستارا، فلکه گاز ، بلوار خرمشهر ، جنب حوزه علمیه ، دبستان استثنائی عدالت ۰۱۳۴۴۸۳۶۹۸۸
۵۳۷ گیلان آستانه اشرفیه آستانه اشرفیه، خیابان فرهنگ، اداره آموزش و پرورش ۰۱۳۴۲۱۲۵۰۶۲
۵۳۸ گیلان اطاقور اطاقور ، روبروی کلانتری، اداره آموزش و پرورش ۰۱۳۴۲۵۸۴۱۰۰
۵۳۹ گیلان املش املش ، لگموج ، جنب پمپ بنزین، دبیرستان شبانه روزی فاطمیه ۰۱۳۴۲۷۲۸۹۹۶-۷
۵۴۰ گیلان بندرانزلی انزلی ، میدان شهدلی کریم بخش ، مدرسه شهید سماک ۰۱۳۴۴۵۳۲۳۳۰
۵۴۱ گیلان تالش تالش، جنب شهرداری، دبستان سمیه ۰۱۳-۴۴۲۳۲۱۲۸
۵۴۲ گیلان تولمات روبه روی پاسگاه نیروی انتظامی ، مرکز خدماتی و رفاهی معلم منطقه تولمات ۰۱۳-۴۴۳۶۲۵۱۲
۵۴۳ گیلان چابکسر چابکسر، میدان معلم ، خیابان وحدت اسلامی، اداره آموزش و پرورش ۰۱۳۴۲۶۶۴۰۷۶
۵۴۴ گیلان خشکبیجار خشکبیجار ، خیابان طالقانی، اداره آموزش و پرورش ۰۱۳۳۴۴۶۱۸۳۰
۵۴۵ گیلان خمام خمام بعد از پل هوایی، اداره آموزش و پرورش ۰۱۳۳۴۴۲۳۹۳۵
۵۴۶ گیلان دیلمان دیلمان ، خیابان امام ، انتهای خیابان کلبانک نماز، شبانه روزی کوثردیلمان ۰۱۳۴۲۴۸۲۰۰۷
۵۴۷ گیلان رحمت آباد رودبار ، بخش رحمت آباد ، شهر توتکابن، مدرسه ابتدایی مهدی رحمانی ۰۱۳۳۴۶۸۲۲۳۵
۵۴۸ گیلان رحیم آباد رحیم آباد ، خیابان آیت‌اله خامنه‌ای ، اداره آموزش وپرورش ۰۱۳۴۲۷۷-۵۶۱۳-۳۵۶۹
۵۴۹ گیلان رضوانشهر رضوانشهر، جنب اداره آموزش وپرورش ۰۱۳۴۴۶۲۲۹۹۶
۵۵۰ گیلان رودبار رودبار ، خیابان امام ، خیابان شهید یونس رودباری ، پشت نیروی انتظامی، اداره آموزش و پرورش “۰۱۳۳۴۶۲۲۲۳۶-۸

۵۵۱ گیلان رودبنه ادارآموزش و پرورش رودبنه ۰۱۳۴۲۴۴۳۹۸۰
۵۵۲ گیلان رودسر رودسر، رامدشت، پشت باشگاه شهیدانصاری، جنب اداره جهاد کشاورزی ، مرکز آموزشی – رفاهی فرهنگیان ۰۱۳۴۲۶۳۰۹۴۲-۳-۰۹۱۱۸۴۱۹۹۶۷
۵۵۳ گیلان سنگر سنگر، خیابان امام خمینی، اداره آموزش و پرورش سنگر ۰۱۳۳۴۵۲۲۲۰۰ – ۰۱۳۳۴۵۲۵۲۲۷
۵۵۴ گیلان سیاهکل سیاهکل ، خیابان امام ، روبروری آموزش وپرورش قدیم ، جنب استخر، اداره آموزش و پرورش ۰۱۳۴۲۳۲۷۶۳۵
۵۵۵ گیلان شفت شفت، خیابان ۱۷ شهریور ، روبروی اداره مخابرات، اداره آموزش و پرورش ۰۱۳۳۴۷۸۴۲۱۳
۵۵۶ گیلان صومعه سرا صومعه سرا ، خیابان جعفری ، روبروی سید جعفر آقا ، مدرسه نرجس ۰۱۳۴۴۳۲۱۳۵۱
۵۵۷ گیلان عمارلو رودبار ، جیرنده ، اداره آموزش و پرورش ۰۱۳۳۴۶۱۳۲۲۶
۵۵۸ گیلان فومن فومن، خیابان شهدا ، جنب خانه کشتی فومن، مدرسه شهید دقیقی ۰۱۳۳۴۷۳۶۰۵۷
۵۵۹ گیلان کلاچای میدان معلم ، اداره آموزش و پرورش کلاچای ۰۱۳۴۲۶۸۲۱۸۱
۵۶۰ گیلان کوچصفهان خیابان مطهری غربی، اداره آموزش و پرورش ۰۱۳۳۴۵۵۳۷۵۵
۵۶۱ گیلان کومله مرکز آموزش رفاهی ، خانه معلم کومله، جنب پمپ بنزین ۰۱۳۴۲۵۷۳۱۰۰
۵۶۲ گیلان کیاشهر بندرکیاشهر، میدان معلم، روبروی خانه بهداشت، جنب بخشداری، اداره آموزش و پرورش ۰۱۳۴۲۸۲۲۲۰۲
۵۶۳ گیلان لاهیجان لاهیجان ، میدان ابریشم ، هنرستان سهروردی ۰۱۳۴۲۲۳۳۸۹۸
۵۶۴ گیلان لشت نشاء بلوار شهید بهشتی ، خیابان استاد معین ، مدرسه امام حسن عسکری (ع) ۰۱۳۳۴۴۰۲۴۰۹
۵۶۵ گیلان لنگرود لنگرود ، کمر بندی جنب اداره بهزیستی، مدرسه ناوسروان اسماعیلی ۰۱۳۴۲۵۲۰۶۸۱
۵۶۶ گیلان ماسال خیابان شهید بهشتی، اداره آموزش و پرورش ۰۱۳۴۴۶۶۵۰۵۸-۵۰۸۹
۵۶۷ گیلان ناحیه۱رشت میدان فرهنگ، جنب فروشگاه رفاه، دبیرستان ابوریحان ۰۱۳۳۳۳۳۵۱۵۰
۵۶۸ گیلان ناحیه۲رشت میدان فرهنگ ، خیابان آزادگان ، جنب مسجد قدس ، دبیرستان دکتر شهید بهشتی ۰۱۳۳۲۱۱۲۹۳ – ۰۱۳۱۳۲۲۶۵۲۴
۵۶۹ لرستان ناحیه ۱ خرم آباد چهار راه فرهنگ میدان تختی دبیرستان امیر کبیر ۰۶۶۱۲۲۲۰۵۷۹
۵۷۰ لرستان ناحیه ۲ خرم آباد خیابان علوی کوچه مسجد دبیرستان صدیقه کبری(س) ۰۶۶۱۲۲۱۱۱۱۶
۵۷۱ لرستان بروجرد خیابان مدرس اداره آموزش و پرورش ۰۶۶۲۳۵۳۰۲۶۴
۵۷۲ لرستان الیگودرز خیابان ساحلی اداره آموزش و پرورش ۰۶۶۴۲۲۲۶۱۱۶
۵۷۳ لرستان دورود بلوار معلم نبش معلم ۱۹ اداره آموزش و پرورش ۰۶۶۵۴۲۳۶۰۱۱
۵۷۴ لرستان پلدختر خیابان ۷ تیر میدان شهیدبهشتی مدرسه زینبیه ۰۶۶۳۴۲۲۲۳۶۵
۵۷۵ لرستان الشتر چهار راه معلم اداره آموزش و پرورش ۰۶۶۳۲۵۲۳۶۰۴
۵۷۶ لرستان نورآباد بلوار شهید بهشتی اداره آموزش و پرورش ۰۶۶۳۲۷۴۴۹۶۰
۵۷۷ لرستان کوهدشت خیابان سپاه اداره آموزش و پرورش ۰۶۶۳۶۲۳۳۰۱۲
۵۷۸ لرستان ازنا بلوار ولیعصر(عج) اداره آموزش و پرورش ۰۶۶۶۴۲۲۲۰۵۲
۵۷۹ مازندران آمل میدان قائم ، جنب اداره آب و فاضلاب ، اداره آموزش و پرورش ۰۱۱۴۴۲۴۸۰۱۱-۱۳
۵۸۰ مازندران بابل بابل ، میدان ولایت ۰۱۱۳۲۲۹۰۴۶۳
۵۸۱ مازندران بابلسر خیابان پاسداران ، روبروی رستوران وارش جنب کانون دانش آموزی فجر ۰۱۱۳۵۲۷۹۷۶۲-۰۱۱۳۵۳۳۲۴۶۵
۵۸۲ مازندران بلده خیابان شهید شیخ فضل اله نوری، جنب شهرداری ، اداره آموزش و پرورش ۰۱۱۴۴۶۱۳۴۱۲
۵۸۳ مازندران بندپی شرقی بابل ، بندپی شرقی، جاده شهید صالحی ، اداره آموزش و پرورش ۰۱۱۳۲۷۲۲۷۱۳ و ۰۱۱۳۲۷۲۴۶۰
۵۸۴ مازندران بندپی غربی خوشرودپی، اداره آموزش و پرورش ۰۱۱۳۲۵۲۲۲۱۱
۵۸۵ مازندران بهشهر بلوار شهید هاشمی نژاد‌، خیابان فرهنگ اداره آموزش و پرورش ۰۱۱۳۴۵۳۵۱۶۳
۵۸۶ مازندران بهنمیر خیابان امام ، اداره آموزش و پرورش ۰۱۱۳۵۷۵۱۱۲۱
۵۸۷ مازندران تنکابن تنکابن ، ۲۰۰متر بعد از سپاه مرکزی، جنب پل هوایی عابر پیاده، جنب مدرسه شهید گلگون، مدرسه شهید رسولیان (مرکزی) ۰۱۱۵۴۲۷۳۰۱۴
۵۸۸ مازندران تنکابن تنکابن ، نشتارود، روبروی آتش نشانی، مدرسه شهید بهادر میرچی ۰۱۱۵۴۲۶۳۴۴۹
۵۸۹ مازندران جویبار جویبار ، جنب داروخانه دکتر هنری ۰۱۱۴۲۵۴۲۲۲۱
۵۹۰ مازندران چالوس چالوس ، میدان معلم ، کوچه بینش ۱ ۰۱۱۵۲۲۲۲۰۸۰ و ۰۱۱۵۲۶۵۳۰۳۴
۵۹۱ مازندران چالوس مرزن آباد، نمایندگی آموزش و پرورش
۵۹۲ مازندران چمستان اداره آموزش و پرورش ۰۱۱۴۴۶۶۳۲۰۹ و ۰۱۱۴۴۶۳۲۲۰۳
۵۹۳ مازندران چمستان ـ لاویج چمستان، لاویج، روستای ملامحله (نرسیده به آبگرم)، مدرسه فلسطین
۵۹۴ مازندران چهاردانگه ۱-کیاسر،میدان معلم،خیابان معلم دبستان دخترانه فردوسی کیاسر ۰۱۱۳۳۴۲۲۴۹۷ و ۰۱۱۳۳۴۲۲۳۴۰ و ۰۱۱۳۳۴۲۲۳۴۰
۵۹۵ مازندران چهاردانگه ۲- منطقه چهاردانگه روستای الندان ،دبستان شهید خلیلی الندان
۵۹۶ مازندران چهاردانگه ۳- منطقه چهاردانگه روستای لنگر ،خانه فرهنگیان لنگر
۵۹۷ مازندران دودانگه دودانگه فریم شهر‌، آموزش و پرورش ۰۱۱۳۳۶۲۳۸۶۷
۶۰۰ مازندران رامسر (ورودی از مازندران): چهار راه بسیج ، بلوار امام خمینی، کمربندی فاز ۲ جنب ایران خودرو، هنرستان حاج عباس حریری ۰۱۱۵۵۲۲۵۱۱۵
(ورودی از گیلان): مسیر کمربندی ، بلوار دریا،تقاطع خلیج فارس، بلوار ایت اله طالقانی ، بلوار امام خمینی، جنب ایران خودرو، هنرستان حاج عباس حریری
۶۰۱ مازندران ساری ناحیه ۱ بلوار امام رضا (ع)، جنب ترمینال گرگان، نمازخانه مدرسه ارشاد ۰۱۱۳۳۲۸۰۹۶۹
۶۰۲ مازندران ساری ناحیه ۲ ساری، بلوار آزادی، جنب عمارت شهرداری ۰۱۱۳۳۳۹۸۰۰۶
۶۰۳ مازندران سوادکوه پل سفید ، جنب بانک رفاه ۰۱۱۴۲۴۲۰۷۰۵
۶۰۴ مازندران سوادکوه شمالی (شیرگاه ) شیرگاه ، خیابان شهید تیموری اداره آموزش و پرورش ۰۱۱۴۲۴۴۵۷۱۵
۶۰۵ مازندران عباس آباد اداره آموزش و پرورش ۰۱۱۵۴۶۲۴۸۵۱و ۰۱۱۵۴۶۲۴۵۸۲
۶۰۶ مازندران عباس آباد ـ کلارآباد دبیرستان شهیدقاضی ۰۱۱۵۴۶۰۳۱۳۷
۶۰۷ مازندران فریدونکنار میدان درنا ، جاده سوته ، آموزشگاه شهید نجاتبخش ۰۱۱۳۵۶۶۹۱۳۱
۶۰۸ مازندران قائمشهر دبیرستان امام خمینی(ره) ، میدان امام خمینی ، پشت ترمینال ، خیابان ولایت ، ولایت ۱۶ ۰۱۱۴۲۲۴۵۰۵۰
۶۰۹ مازندران کیاکلا ( سیمرغ) سیمرغ ، انتهای بلوار امام رضا، هنرستان حاج سلیمان قربانی ۰۱۱۴۲۳۵۰۸۵۶
۶۱۰ مازندران کجور کجور، روستای میخساز (کندلوس) ۰۱۱۵۲۳۹۲۱۰۴
۶۱۱ مازندران کلاردشت میدان معلم، اداره آموزش و پرورش ۰۱۱۵۲۶۲۷۷۹۸
۶۱۲ مازندران گلوگاه جاده سراسری، اداره آموزش و پرورش ۰۱۱۳۴۶۶۴۵۸۸
۶۱۳ مازندران لاریجان گزنک ، جنب پاسگاه نیروی انتظامی منطقه اداره آموزش و پرورش ۰۱۱۴۳۳۵۲۲۹۹ و ۰۱۱۴۳۳۵۲۲۵۵
۶۱۴ مازندران محمود آباد ۱-مدرسه فاطمیه، سه راه شهر ، جنب بانک فرهنگیان ۰۱۱۴۴۷۴۲۵۶۷ و ۰۱۱۴۴۸۸۳۲۱۲
۶۱۵ مازندران محمود آباد ۲-شهر سرخرود ، روبروی پمب بنزین پروین ، مدرسه ثامن الئمه سرخرود
۶۱۶ مازندران میاندرود سورک ، کیلومتر ۱۰اتوبان ، ساری مدیریت آموزش و پرورش میاندرود ۰۱۱۳۳۸۸۲۵۳۱
۶۱۷ مازندران نکاء خیابان انقلاب ، اداره آموزش و پرورش شهرستان ساختمان پژوهش سرا ۰۱۱۳۴۷۳۴۷۷۶
۶۱۸ مازندران نور خیابان امام ، خیابان فرهنگ، جنب استخر الغدیر ۰۱۱۴۴۵۲۵۰۷۶
۶۱۹ مازندران نوشهر خیابان بهار آزادی ، جنب استادیوم ورزشی شهدانوشهر، کانون فرهنگی تربیتی شهید باهنر ۰۱۱۵۲۳۵۱۲۲۰
۶۲۰ مازندران ساری ساری ، میدان خزر ، جاده فرح آباد ، به سمت جاده دریا ، جنب پلاژ وزارت کشور ، مجتمع رفاهی آموزشی خزرآباد ۸ – ۳۴۷۲۱۹۷ ۰۱۱۳
۶۲۱ مازندران ساری ساری ، میدان فرح آباد ، جاده فرح آباد ، به سمت جاده پلاژها ، اردوگاه تربیتی دانش‌آموزی جوانه‌ها ۰۱۱۳۳۴۷۲۴۳۳
۶۲۲ مازندران ساری ساری ، سه راه جویبار ، به سمت جاده جویبار ، تیرکلا ، دانشگاه فرهنگیان (پردیس برادران) ۰۱۱۳۳۶۳۲۳۲۸
۶۲۳ مازندران رامسر رامسر ، کیلومتر ۵ جاده رشت، اردوگاه دانش‌اموزش شهید چمران ۲۲۹۰ـ ۵۲۵۶۹۱۲ ۰۱۱۵
۶۲۴ مازندران رامسر رامسر ، کیلومتر ۵ جاده رشت، اردوگاه دانش‌آموزی شهید میرزاکوچک‌خان ۹۶ـ ۰۱۱۵۲۵۷۸۹۴
۶۲۵ مرکزی ناحیه یک اراک اراک، میدان سرداران(دروازه تهران)، نبش خیابان دکتر حسابی، دبیرستان شاهد حاج عراقچی ۰۹۱۸۶۲۰۶۹۵۹و۰۹۱۸۶۲۰۶۹۶۰
۶۲۶ مرکزی ناحیه ۲ اراک اراک، خیابان آیت اله کاشانی، روبروی مسجد سیدها، داخل بن بست سالن شهید شمسی پور ۰۸۶۳۲۲۱۴۸۵۰
۶۲۷ مرکزی ساوه ساوه، بلوار شهید بهشتی، ابتدای جاده نور علی بیک، مدیریت آموزش و پرورش ۰۸۶۴۲۲۴۱۳۰۱
۶۲۸ مرکزی محلات محلات، خیابان ۱۵ خرداد، جنب مسجد الحسین، آموزشگاه الغدیر ۰۸۶۴۳۲۲۹۵۵۵
۶۲۹ مرکزی دلیجان دلیجان، خیابان امام خمینی(ره) ، بلوار معلم ، مدیریت آموزش وپرورش ۰۸۶۴۴۲۳۴۰۲۳
۶۳۰ مرکزی خمین خمین، میدان ۱۵ خرداد، آموزشگاه شهدای ۱۵ خرداد ۰۸۶۴۶۲۲۲۵۶۷
۶۳۱ مرکزی نوبران نوبران ، بلوار امام خمینی(ره)، جنب اداره آموزش و پرورش ، دبیرستان فاطمیه (تهذیب). ۰۸۶۴۲۳۱۲۲۷۵
۶۳۲ مرکزی کمیجان کمیجان، خیابان شهید مصطفی خمینی ، مدیریت آموزش وپرورش ۰۸۶۳۵۴۵۲۲۹۴و۰۸۶۳۵۴۵۲۲۶۸
۶۳۳ مرکزی فراهان فرمهین، خیابان استاد واشقانی، جنب سازمان تبلیغات اسلامی کوچه یاس، مدرسه راهنمایی ۱۵ خرداد ۰۸۶۳۳۷۲۲۶۶۰
۶۳۴ مرکزی شازند شازند، خیابان شهدا ، خیابان منابع طبیعی، مدیریت آموزش وپروش ۰۸۶۳۸۲۲۳۴۸۴
۶۳۵ مرکزی زرندیه مامونیه، خیابان امام خمینی (ره )، بعد از میدان گلها، آموزش و پرورش ۰۸۶۴۵۲۲۹۳۳۰
۶۳۶ مرکزی سربند هندودر، خیابان آموزش وپرورش، خیابان ولی عصر(عج)، مدیریت آموزش و پرورش سربند ۰۸۶۳۸۴۲۳۷۲۲
۶۳۷ مرکزی تفرش تفرش، خیابان شهیدباهنر، کوچه شهید ناصراسماعیلی، مجتمع آموزشی و رفاهی فرهنگیان ۰۸۶۳۶۲۳۵۴۳۷
۶۳۸ مرکزی خنداب خنداب، جنب مدیریت آموزش وپرورش ، مدرسه شبانه روزی حضرت ابوالفضل (ع) ۰۸۶۳۵۶۲۲۰۷۱
۶۳۹ مرکزی آشتیان آشتیان، بلوار امام خمینی (ره )، مدیریت آموزش وپرورش ۰۸۶۳۷۲۲۲۰۱۴
۶۴۰ هرمزگان ناحیه یک بلوارامام خمینی خیابان ایثار (اتوبوسرانی ) جنب نمایندگی سایپا دبیرستان دخترانه صفارزاده ۰۷۶۳۳۶۸۱۴۶۰
۶۴۱ هرمزگان ناحیه دو میدان شهداء بلوار پاسداران مدرسه شهید علی رضایی ۰۷۶۳۳۵۵۰۲۹۴
۶۴۲ هرمزگان قشم بلوارولی عصر نرسیده به چهارراه پردیس کانون فرهنگی شهید ذاکری ۰۷۶۳۵۲۲۷۴۶۱
۶۴۳ هرمزگان قشم درگهان ابتدای بلوار خلیج فارس روبروی پمپ بنزین دبیرستان نمونه خوارزمی ۰۷۶۳۵۲۶۵۲۲۲
۶۴۴ هرمزگان کیش سفین میدان لارک روبروی بانک صادرات مدرسه پروین اعتصامی ۰۷۶۴۴۴۲۳۱۵۵
۶۴۵ هرمزگان شهاب سوزا میدان امام خمینی جنب درمانگاه اداره آموزش و پرورش شهاب ۰۷۶۳۵۳۴۷۷۲۳
۶۴۶ هرمزگان بندرخمیر خیابان امام خمینی نبش میدان جمهوری اسلامی ۰۷۶۳۳۲۲۴۳۳۲
۶۴۷ هرمزگان بندرلنگه خیابان شهید بهشتی روبروی اداره میراث فرهنگی ،گردشگری وصنایع دستی مرکز آموزشی وتوانبخشی مشکلات یادگیری ۰۷۶۴۴۲۲۲۸۸۰
۶۴۸ هرمزگان بستک بستک ، بلوار پاسداران ، روبروی کلانتری مدیریت آموزش و پرورش بستک ۰۷۶۴۴۳۲۲۴۶۸-۰۷۶۴۴۳۲۳۲۵۸
۶۴۹ هرمزگان شیبکوه چارک خیابان فلسطین روبروی بخشداری ۰۷۶۴۴۲۸۰۵۲۲
۶۵۰ هرمزگان پارسیان خیابان شهیدبهشتی روبروی پارک شهروند اداره آموزش وپرورش پارسیان ۰۷۶۴۴۶۲۲۸۱۲
۶۵۱ هرمزگان میناب میدان ولایت خیابان ملت اداره آموزش وپرورش میناب ۰۷۶۴۲۲۲۷۸۳۳
۶۵۲ هرمزگان سیریک بلوارمعلم جنوبی اداره آموزش و پرورش سیریک ۰۷۶۴۲۳۷۴۱۰۴
۶۵۳ هرمزگان جاسک خیابان شهید بهشتی ساختمان گروههای آموزشی اداره آموزش و پرورش جاسک ۰۷۶۴۲۵۲۰۳۸۰-۰۷۶۴۲۵۲۱۴۱۷
۶۵۴ هرمزگان رودان بلوار شهداجنب بانک کشاورزی پژوهش سرای دانش آموزی شهید احمدی روشن ۰۷۶۴۲۸۸۲۲۱۲
۶۵۵ هرمزگان رودخانه زیارتعلی اداره آموزش و پرورش ۰۷۶۴۲۸۷۵۲۸۴-۰۷۶۴۲۸۷۵۷۱۴
۶۵۶ هرمزگان حاجی آباد چهارراه کمیته امداد روبروی سالن شهیدمجیدحسن زاده هنرستان بنت الهدی صدر ۰۷۶۳۵۴۲۱۰۶۶
۶۵۷ همدان اسدآباد اداره آموزش و پرورش اسدآباد ۰۸۱۳۳۱۱۲۲۵۰
۶۵۸ همدان بهار بلوار شهید بهشتی اداره آموزش و پرورش بهار ۰۸۱۳۴۵۰۲۱۰۱
۶۵۹ همدان تویسرکان تویسرکان میدان فرشید مدرسه راهنمائی فرشید ۰۸۱۳۴۹۲۷۳۴۷
۶۶۰ همدان جوکار اداره آموزش و پرورش منطقه جوکار ۰۸۱۳۲۱۷۳۲۴۰
۶۶۱ همدان خزل اداره آموزش و پرورش منطقه خزل ۰۸۱۳۳۷۲۲۱۰۵
۶۶۲ همدان رزن سه راهی قروه درجزین ، جنب مسجد جامع، مدرسه شبانه روزی عفاف ۰۸۱۳۶۲۲۳۶۹۰
۶۶۳ همدان سامن سامن انتهای بازار امام (ره) روبروی ساختمان بسیج اداره آموزش و پرورش ۰۹۱۸۲۰۹۶۶۳۲
۶۶۴ همدان سردرود دمق ، بلوار شهید مفتح ، جنب مخابرات ، مدرسه شبانه روزی نور ۰۸۱۳۶۴۲۳۲۶۱
۶۶۵ همدان فامنین خیایان امام خیابان معلم داره آموزش و پرورش فامنین ۰۸۱۳۶۸۲۶۳۶۳
۶۶۶ همدان قروه درجزین دمق ، بلوار شهید مفتح ، اداره آموزش و پرورش قروه ۰۸۱۳۶۴۶۳۰۵۵
۶۶۷ همدان قلقلرود منطقه قلقلرود دبیرستان امام خمینی (ره) ۰۸۱۳۴۷۲۳۲۳۴
۶۶۸ همدان قهاوند اداره آموزش و پرورش منطقه قهاوند ۰۸۱۳۸۴۶۲۶۸۱
۶۶۹ همدان کبودر آهنگ خیابان امام خمینی (ره) مرکز آموزشی رفاهی کبودر آهنگ ۰۸۱۳۵۲۲۵۸۵۳
۶۷۰ همدان گل تپه گل تپه ، علیصدر، آموزشگاه شهید رجائی جنب پاسگاه انتظامی ۰۸۱۳۵۴۴۴۵۳۶
۶۷۱ همدان لالجین لالجین بلوار آیت اله خامنه‌ای، جنب بخشداری ، کوچه وحدت ۴ ، اموزشگاه ۱۴ معصوم ۰۸۱۳۴۵۲۷۴۰۶
۶۷۲ همدان ملایر بلوار انقلاب اداره آموزش و پرورش ملایر ۰۸۱۳۳۳۴۸۸۰۱
۶۷۳ همدان نهاوند اداره آموزش و پرورش نهاوند ۰۸۱۳۳۲۳۷۳۱۲
۶۷۴ همدان ناحیه ۱ همدان همدان بلوار زینبیه کوچه سبدبافان (تالار پیام) دبیرستان قدس ۰۸۱۳۴۲۴۸۴۵۴
۶۷۵ همدان ناحیه۲ همدان همدان آرامگاه بوعلی بلوار شهید مدنی دبیرستان دخترانه شهدای جاوید الاثر ۰۸۱۳۲۵۲۱۳۸۵
۶۷۶ یزد اداره کل میدان امام علی(ع) ، بلوار جانباز، ابتدای شهرک رزمندگان، جنب ساختمان نظام مهندسی، دبستان پسرانه ولایت ۰۳۵۳۸۲۰۵۲۳۹
۶۷۷ یزد ناحیه یک بلوار آیت الله فقیه خراسانی(جاده سنتو)، قبل از دروازه قران، خیابان بهاران، مدرسه راهنمایی دخترانه اسلام پور ۰۳۵۳۵۲۱۰۲۳۰
۶۷۸ یزد ناحیه دو بلوار شهید دشتی ، بلوار رحمت اباد، مدرسه خیر اندیش ۰۳۵۳۸۲۳۵۸۰۰
۶۷۹ یزد اردکان اردکان ، خیابان سعدی، چهارراه سعدی، کانون مدرس ۰۳۵۳۲۲۲۸۷۷۶
۶۸۰ یزد میبد خیابان سنتو، فلکه نماز مدرسه شهید زارعی ۰۳۵۳۲۳۳۱۹۵۵
۶۸۱ یزد میبد بلوار فردوسی، میدان انقلاب (شهرک امام جعفر صادق روبروی سازمان آب) ۰۳۵۳۲۳۵۱۵۵۸
۶۸۲ یزد زارچ اله آباد ، فلکه ورودی زارچ ، خیابان امام خمینی، مدرسه شاهپوری ۰۳۵۳۵۲۷۹۴۴۰-۱
۶۸۳ یزد تفت میدان امام، حسینیه شاه ولی ، دبستان امام ۰۳۵۳۲۶۲۲۵۵۰
۶۸۴ یزد مهریز بلوار امام خمینی ، دبیرستان نمونه دولتی ابن سینا ۰۳۵۳۲۵۲۸۰۰۳-۰۳۵۳۲۵۲۶۰۰۰
۶۸۵ یزد اشکذر فلکه ورودی اشکذر، اداره آموزش و پرورش ۰۳۵۳۲۷۲۲۲۱۰
۶۸۶ یزد ابرکوه بلوار امام خمینی ، اداره آموزش و پرورش ۰۳۵۳۲۸۲۰۵۵۱-۲
۶۸۷ یزد بافق بلوار انقلاب، مرکز رفاهی فرهنگیان ۰۳۵۳۲۴۲۴۷۳۶
۶۸۸ یزد بهاباد خیابان شهید بهشتی، جنب اداره پست، اداره آموزش و پرورش ۰۳۵۳۲۴۷۰۷۰۷
۶۸۹ یزد خاتم نهر مسیح غربی، مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان ۰۳۵۳۲۵۷۴۷۹۹
۶۹۰ یزد نیر خیابان امام خمینی، میدان معلم ۰۳۵۳۲۶۵۳۲۶۵
۶۹۱ یزد مروست مروست ، خیابان جمهوری ۰۳۵۳۲۵۸۳۰۰۹

چقدر این خبر مفید بود؟ راضی هستید

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز ۰ / ۵. تعداد امتیاز: ۰

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت