مأموریت اصلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تربیت معلمانی «ماهر»، «باحلم» و «متخلق به اخلاق اسلامی» است

مأموریت اصلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تربیت معلمانی «ماهر»، «باحلم» و «متخلق به اخلاق اسلامی» است

پورکمالی در دیدار نوروزی با کارکنان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی: 📌مأموریت اصلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تربیت معلمانی ماهر، باحلم و متخلق به اخلاق اسلامی است تا بتواند کارهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی را متناسب با ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت در مدارس کشور عملیاتی کرده و تمدن نوین اسلامی را […]

پورکمالی در دیدار نوروزی با کارکنان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی:

📌مأموریت اصلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تربیت معلمانی ماهر، باحلم و متخلق به اخلاق اسلامی است تا بتواند کارهای آموزشی، تربیتی و فرهنگی را متناسب با ساحت های شش گانه تعلیم و تربیت در مدارس کشور عملیاتی کرده و تمدن نوین اسلامی را در تراز نظام جمهوری اسلامی محقق نماید.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت