مبلغ کاهش سختی کار فرهنگیان

مبلغ کاهش سختی کار فرهنگیان
۱٫ سختی کار فرهنگیان ۱۲۰ امتیاز کاهش یافت .
۱۲۰×۱۷۹۷ می شود مبلغ ۲۱۵۶۴۰ ریال برای هر فرهنگی
۲٫امتیاز سختی کادر اداری و مدیر و معاونان مدارس ۱۲۰ بود ،حذف شد .
آموزگاران و خدماتی ها ۲۴۰ بود ۱۲۰ شد.
دبیران تربیت بدنی ۴۲۰ بود ۳۰۰ شد
هنرآموزان هنرستانها ۳۰۰ بود ۱۸۰ شد و نیروهای استثنایی ۱۰۰۰ بود.
۳- فوق العاده ویژه نیروهای اداری بین ۴۰تا ۶۰هزارتومان کاهش یافت .
۴- افزایش پلکانی تا ۲۰ درصد ، بین ۶ تا ۱۲ درصد و مبلغ تقریبی ۱۵۰تا ۴۰۰ هزارتومان بیشتر نشد.

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت