مدارک لازم برای بررسی اقلام پروتز و اروتز و پرداخت هزینه آن به بازنشستگان

مدارک لازم برای بررسی اقلام پروتز و اروتز و پرداخت هزینه آن به بازنشستگان

💢مدارک لازم برای بررسی اقلام پروتز و اروتز و پرداخت هزینه آن به بازنشستگان
مدارک لازم برای بررسی اقلام پروتز و اروتز و پرداخت هزینه آن به بازنشستگان 🔸 کمک هزینه سازمان تامین اجتماعی برای خرید عینک، سمعک و دندان مصنوعی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران براساس ارائه مدارک ذیل می‌باشد 🔸 ‌‌‌‌‏۱⃣ اصل گواهی تجویز پزشک متخصص مرتبط، مشتمل بر مشخصات بیمار، تاریخ تجویز، نوع بیماری و ضرورت درمانی […]

مدارک لازم برای بررسی اقلام پروتز و اروتز و پرداخت هزینه آن به بازنشستگان
💢مدارک لازم برای  بررسی اقلام پروتز و اروتز و پرداخت هزینه آن به بازنشستگان

🔸 کمک هزینه سازمان تامین اجتماعی برای خرید عینک، سمعک و دندان مصنوعی به بازنشستگان و مستمری‌بگیران براساس ارائه مدارک ذیل می‌باشد

🔸 ‌‌‌‌‏۱⃣ اصل گواهی تجویز پزشک متخصص مرتبط، مشتمل بر مشخصات بیمار، تاریخ تجویز، نوع بیماری و ضرورت درمانی نیاز به پروتز و اروتز

🔸 ۲⃣اصل فاکتور خرید که مشخصات بیمار و مشخصات کامل پروتز و اروتز در آن درج شده باشد و ممهور به مهر فروشنده معتبر دارای پروانه کسب از مراجع ذی‌صلاح شده باشد و حسب مورد اصل کارت گارانتی

🔸 ‌‌‏۳⃣مدارک و مستندات تشخیصی و درمانی مورد استناد پزشک معالج

🔸 ‏۴⃣ ارائه پروتز و یا اروتز خریداری شده نیز دیگر مدرک مورد نیاز است.

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت