چرتکه‌اندازی به سبک آموزش و پرورش

چرتکه‌اندازی به سبک آموزش و پرورش

🔸حق التدریس اندکی که ادعا میشد خلاف ورودی های ۹۸، به موقع پرداخت خواهد شد، هنوز پس از گذشت ۷ ماه از سال تحصیلی کامل پرداخت نشده؛ این درحالی است که سایه کسریات دانشگاه همچنان بر حقوق دانشجویی دانشجومعلمان برقرار است و حالا دست در دست مقرری، کار را بدانجا کشانده است که شاید بهتر […]

🔸حق التدریس اندکی که ادعا میشد خلاف ورودی های ۹۸، به موقع پرداخت خواهد شد، هنوز پس از گذشت ۷ ماه از سال تحصیلی کامل پرداخت نشده؛ این درحالی است که سایه کسریات دانشگاه همچنان بر حقوق دانشجویی دانشجومعلمان برقرار است و حالا دست در دست مقرری، کار را بدانجا کشانده است که شاید بهتر باشد، این دانشجومعلمان را از دایره «حقوق بگیر» های دولت، جدا بدانیم.

✍️به گزارش پایگاه خبری کارگزین خبر سرویس معلمان، سیده زهرا رضوی؛
ورودی های ۹۹ دانشگاه فرهنگیان که ورودشان به دانشگاه، با شرایط تحصیل مجازی در کرونا همراه بود، اواخر مهرماه امسال به ناگاه و برخلاف همه وعده‌های دانشگاه، در کمتر از دو هفته، در حالی که زندگی دانشجویی‌شان بی‌سرانجام رها شده بود، معلم شدند تا شاید با فداکاری‌شان، دانش آموزان کمتری قربانی کمبود معلم شوند.

🔸حق التدریس اندکی که ادعا میشد خلاف ورودی های ۹۸، به موقع پرداخت خواهد شد، هنوز پس از گذشت ۷ ماه از سال تحصیلی کامل پرداخت نشده؛ این درحالی است که سایه کسریات دانشگاه همچنان بر حقوق دانشجویی دانشجومعلمان برقرار است و حالا دست در دست مقرری، کار را بدانجا کشانده است که شاید بهتر باشد، این دانشجومعلمان را از دایره «حقوق بگیر» های دولت، جدا بدانیم.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت