کدام مدارس فردا شنبه ۲۰ آبان تعطیل می باشد | تعطیلی مدارس تهران اصفهان ومشهد فردا شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

کدام مدارس فردا شنبه ۲۰ آبان تعطیل می باشد | تعطیلی مدارس تهران اصفهان ومشهد فردا شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

مدارس کدام شهر فردا تعطیل می باشد
کدام مدارس فردا شنبه ۲۰ آبان تعطیل می باشد |تعطیلی مدارس تهران اصفهان ومشهد فردا شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲ 🔺️ هوای تهران برای گروه‌های حساس آلوده است 🔹 میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۱۰۹ قرار گرفته است و وضعیت هوا نارنجی و برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است. 🔴 تهران البرز […]

کدام مدارس فردا شنبه ۲۰ آبان تعطیل می باشد |تعطیلی مدارس تهران اصفهان ومشهد فردا شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۲

🔺️ هوای تهران برای گروه‌های حساس آلوده است

🔹 میانگین شاخص کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون بر روی عدد ۱۰۹ قرار گرفته است و وضعیت هوا نارنجی و برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.

🔴 تهران البرز الان بیشترین آلودگی تو کشور دارن هر دو بالای ۱۵۰ شاخص ولی امان از حتی یک جلسه مدیریت بحران!!!!!

از وسط های هفته اعلام کردن قراره هوا بدجور سرد و یخبندون بشه

⭕️ مشهد اصفهان تهران البرز اراک اهواز هواشون افتضاح و احتمال تعطیلی توش زیاده!!!
به خصوص اصفهان و اهواز

🔹 اصفهان تا ساعاتی دیگه جلسه تشکیل میشه برای تعطیلی فردا 👍

تا ساعت دیگر لیست تعطیلی مدارس فردا اعلام میشود

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت