💢مراحل ارزیابی مصاحبه آموزگاری ۱۴۰۳

💢مراحل ارزیابی مصاحبه آموزگاری ۱۴۰۳

۱. پذیرش ۲. ارزیابی سوابق ۳. مصاحبه عمومی و گزینش ۴. آماده‌سازی ایفای نقش ۵. انجام ایفای نقش ۶. آماده‌سازی تدریس ۷. انجام تدریس ۸. آماده‌سازی بحث گروهی ۹. انجام بحث گروهی ۰/۵ (۰ نظر)

۱. پذیرش
۲. ارزیابی سوابق
۳. مصاحبه عمومی و گزینش
۴. آماده‌سازی ایفای نقش
۵. انجام ایفای نقش
۶. آماده‌سازی تدریس
۷. انجام تدریس
۸. آماده‌سازی بحث گروهی
۹. انجام بحث گروهی

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت