💢هر رتبه در سال ۱۴۰۳ ، چقدر به حقوق همکاران جدید الاستخدامی اضافه خواهد کرد ؟

💢هر رتبه در سال ۱۴۰۳ ، چقدر به حقوق همکاران جدید الاستخدامی اضافه خواهد کرد ؟

🔹رتبه ۱ نزدیک ۲،۴۰۰،۰۰۰ تومان خواهد بود. 🔹رتبه ۲ نزدیک ۲،۹۳۰،۰۰۰ تومان خواهد بود. 🔹رتبه ۳ نزدیک ۳،۴۶۰،۰۰۰ تومان خواهد بود. ۰/۵ (۰ نظر)

🔹رتبه ۱ نزدیک ۲،۴۰۰،۰۰۰ تومان خواهد بود.

🔹رتبه ۲ نزدیک ۲،۹۳۰،۰۰۰ تومان خواهد بود.

🔹رتبه ۳ نزدیک ۳،۴۶۰،۰۰۰ تومان خواهد بود.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت