🗂 افراد مشمول سنوات ارفاقی جهت بازنشستگی:

🗂 افراد مشمول سنوات ارفاقی جهت بازنشستگی:

بازنشستگان کشوری
🗂 افراد مشمول سنوات ارفاقی جهت بازنشستگی: ‼️ افرادی که با سنوات ارفاقی بازنشسته می شوند. ۱) جانبازان بالای ۲۰ درصد و ۵۰ سال سن: داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت با پرداخت کسور توسط دستگاه (حداقل ۳ و حداکثر ۱۰ سال ارفاق) ✓ طبق تبصره ۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی […]

🗂 افراد مشمول سنوات ارفاقی جهت بازنشستگی:

‼️ افرادی که با سنوات ارفاقی بازنشسته می شوند.

۱) جانبازان بالای ۲۰ درصد و ۵۰ سال سن:
داشتن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت با پرداخت کسور توسط دستگاه (حداقل ۳ و حداکثر ۱۰ سال ارفاق)

✓ طبق تبصره ۶ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (مصوب ۱۳۸۳) مصوب سال ۸۵ هیئت وزیران، کلیه جانبازان و آزادگان شاغل در صورتی که مدت خدمت مبنای بازنشستگی آنها با احتساب مجموع سنوات سابقه خدمت (حداقل ۲۰ سال) و سنوات ارفاقی (حداکثر ۱۰سال) ۳۰ سال تمام باشد از احراز شرط حداقل سن بازنشستگی معاف خواهند بود.
✓ پرداخت کسور توسط دستگاه حداقل ۳ و حداکثر ۱۰ سال ارفاقی به شرح زیر است.
جانباز ۲۰% ←۳ سال ارفاقی
جانباز ۲۵% ←۴ سال ارفاقی
جانباز ۳۰% ← ۵ سال ارفاقی
جانباز ۳۵% ← ۶ سال ارفاقی
جانباز ۴۰و ۴۵% ← ۷ سال ارفاقی
جانباز ۵۰ و ۵۵% ← ۸ سال ارفاقی
جانباز ۶۰ و ۶۵% ← ۹ سال ارفاقی
جانباز ۷۰% و بالاتر ← ۱۰ سال ارفاقی

۲) همسر و فرزندان شاهد:
داشتن حداقل ۲۲ سال سابقه خدمت دولتی قابل قبول(حداکثر تا ۸ سال) با پرداخت کسور توسط دستگاه.

✓ مطابق مفاد بند «خ» ماده «۸۷» قانون برنامه ششم توسعه: «کلیه فرزندان و همسران شهدای شاغل در دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می توانند با حداکثر (۸) سال سنوات ارفاقی و با دریافت حقوق و مزایای کامل بازنشسته شوند. به گفته فرهنگیان صد و بیست مطابق مفاد تبصره (۳) دستورالعمل موضوع ماده (۷) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی،… مصوب ۷۹/۲/۱۳ : «سنوات ارفاقی مستخدمین در پرداخت پاداش پایان خدمت، مورد محاسبه قرار نمی گیرد.»

۳) نیروهای آموزش وپرورش استثنائی:
طبق تبصره ۲ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش وپرورش استثنایی؛ هر ۵ سال خدمت درآموزش وپرورش استثنائی از تاریخ ۶۹/۹/۲۱ به شرط پرداخت کسور سهم مستخدم وکارفرما توسط دستگاه اجرایی.

✓ به موجب تبصره ۵ ماده واحده قانون تشکیل سازمان آموزش و پرورش استثنایی مصوب سال ۱۳۶۹/۰۹/۲۱ : «پنج سال خدمت دولتی رضایت‌بخش در سازمان از هر نظر از جمله بازنشستگی شش سال محسوب می‌گردد.

✓ ضمنا به شرط پرداخت کسور سهم مستخدم و کارفرما توسط دستگاه اجرائی از هر لحاظ ۶ سال محاسبه می شود.

۴) از کارافتادگی کلی:
✓ اعطای سنوات ارفاقی به مدت ۳سال موضوع ماده ۷۹ ق.ا.ک ناظر بر از کارافتادگی غیر ناشی از کار است: «هرگاه مستخدم رسمی علیل یا به‌علت حادثه‌ای ناقص شود، به‌ نحوی که از کارکردن باز بماند.»

✓ نکته: استفاده کارمند از یک سال مرخصی صعب العلاج پیوسته و بدون فاصله و تایید کمیسیون پزشکی مربوطه از شرایط این بند می باشد.

✓ در صورتیکه جمع سنوات خدمت مستخدمین که بازنشسته یا فوت می نمایند کمتر از ۱۵سال باشد، ۱۵سال تمام محاسبه خواهد شد

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت