غلط ننویسیم؛ باسمه تعالی یا بسمه تعالی؟ کدام یک صحیح می باشد

غلط ننویسیم؛ باسمه تعالی یا بسمه تعالی؟ کدام یک صحیح می باشد

غلط ننویسیم؛ باسمه تعالی یا بسمه تعالی؟ کدام یک صحیح می باشد
غلط ننویسیم؛ باسمه تعالی یا بسمه تعالی؟ برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم» نوشته ابوالحسن نجفی:   اَلَم/ عَلَم این دو واژه را نباید با هم اشتباه کرد. اَلَم به معنای «درد و رنج» یا «دردمندی و رنجوری» است، اما عَلَم به چند معناست که در این میان، سه معنا رایج‌تر است: یکی به معنای «خاص»، […]

غلط ننویسیم؛ باسمه تعالی یا بسمه تعالی؟

برگرفته از کتاب «غلط ننویسیم» نوشته ابوالحسن نجفی:

 

غلط ننویسیم؛ باسمه تعالی یا بسمه تعالی؟ کدام یک صحیح می باشد
غلط ننویسیم؛ باسمه تعالی یا بسمه تعالی؟ کدام یک صحیح می باشد

اَلَم/ عَلَم
این دو واژه را نباید با هم اشتباه کرد. اَلَم به معنای «درد و رنج» یا «دردمندی و رنجوری» است، اما عَلَم به چند معناست که در این میان، سه معنا رایج‌تر است: یکی به معنای «خاص»، دیگری به معنای «درفش و بیرق» یا «نیزه و میله‌ای که بر سر دست بالا برند» و سوم به معنای «سرشناس، نامی و زبانزد» است.

باسمه تعالی
املای این ترکیب باسمه تعالی به همین صورت، درست است. بسیاری از افراد آن را به شکل «بسمه تعالی» می‌نویسند که صحیح نیست.

برائت/ براعت
این دو واژه را نباید با هم اشتباه کرد. برائت به معنای «بی‌گناهی» و «پاکدامنی» و مجازاً به معنای «دوری» و «بیزاری» است اما براعت به معنای «کمال فضل و ادب» و «برتری بر دیگران به علم» است.

۰/۵ (۰ نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت