خبرهای فوری

» اخبارفرهنگیان » حقوق سرياز معلم

تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ - ۱۰:۲۵

 17200 بازدید
 دیدگاه‌ها برای حقوق سرياز معلم بسته هستند

حقوق سرياز معلم

جدول حقوق پرسنل وظیفه سال 1392  بر اساس بخشنامه 710/41 مورخ 92/10/18 معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت متبوع رديف درجه  طبق ماده 48 قانون خدمت وظيفه عمومي مندرج در توضيحات مشخص مي شود  درصد حقوق حقوق ماهانه هزينه پوشاك حق مسکن غيربومي هزینه خوراک غير بومي عائله مندی كمك هزينه هر فرزند 1 سرباز […]

حقوق سرياز معلم
جدول حقوق پرسنل وظیفه سال 1392
 بر اساس بخشنامه 710/41 مورخ 92/10/18 معاونت توسعه مديريت و پشتيباني وزارت متبوع
رديفدرجه  طبق ماده 48 قانون خدمت وظيفه عمومي مندرج در توضيحات مشخص مي شود درصد حقوقحقوق
ماهانه
هزينه پوشاكحق مسکن
غيربومي
هزینه خوراک
غير بومي
عائله مندیكمك هزينه هر فرزند
1سرباز / ناوي136656,716251,500100,0001,700,000814,860211,260
2سرباز دوم / ناوي دوم137661,545251,500100,0001,700,000814,860211,260
3سرباز يكم / ناوي يكم140676,032251,500100,0001,700,000814,860211,260
4سرجوخه / رزم يار / سرناوي143690,518251,500100,0001,700,000814,860211,260
5گروهبان سوم / رزم آور سوم / مهناوي سوم148714,662251,500100,0001,700,000814,860211,260
6گروهبان دوم / رزم آور دوم / مهناوي دوم154743,635251,500100,0001,700,000814,860211,260
7گروهبان يكم / رزم دار يكم / مهناوي يكم161777,436251,500100,0001,700,000814,860211,260
8استوار دوم / رزمدار دوم / ناو استوار دوم168811,238251,500100,0001,700,000814,860211,260
9استوار يكم / رزمدار يكم177854,697251,500100,0001,700,000814,860211,260
10ستوان سوم / ناوبان سوم190917,472251,500100,0001,700,000814,860211,260
11ستوان دوم / ناوبان دوم206994,732251,500100,0001,700,000814,860211,260
12ستوان يكم / ناوبان يكم2281,100,966251,500100,0001,700,000814,860211,260
13ستوان يكم پزشك / ناوبان يكم پزشك2521,216,857251,500100,0001,700,000814,860211,260

توضيحات:

1- فرمول محاسبه حقوق ماهانه و كمك هزينه عائله مندي و اولاد به شرح ذيل مي باشد :
الف – حقوق ماهيانه : درصد حقوق درجه x ضريب ريالي سال مربوطه x واحد حداقل حقوق
مثال ) محاسبه حقوق ماهانه ستوان دوم / ناوبان دوم :                                   994732 = 100 / (206 * 1006 * 480)
ب – عائله مندي :        814860 = 1392(1006) ×810
ج – اولاد :       211260 = 1392(1006) ×210
ماده 48 قانون خدمت وظيفه عمومي :
كاركنان وظيفه بر اساس مدرك تحصيلي و وجود محل سازماني پس از طي دوره آموزشي لازم يكي از درجات زير نائل مي گردند
1- كاركنان وظيفه فاقد مدرك پايان دوران متوسطه به يكي از درجات سربازي تا سرجوخگي
2- كاركنان وظيفه داراي مدرك پايان دوره متوسطه به يكي از درجات گروهباني يا رزم آوري
3- كاركنان وظيفه دارايمدرك كارداني به يكي از درجات استواري يا رزمداري يا ستوان سومي( براي مدرك فوق ديپلم در استان 
فارس طبق بخشنامه هاي موجود تا كنون از درجه استوار يكم / رزم دار يكم استفاده  شده است )
4- كاركنان وظيفه داراي مدرك كارشناسي به درجه ستوان دومي
5- كاركنان وظيفه داراي مدرك كارشناسي ارشد و بالاتر به درجه ستوان يكمي 
بومي كسي است كه در شهرستان محل سكونت خود يا در فاصله كمتر از 35 كيلومترخدمت نمايد يا امكان تردد به منزل داشته باشد
و يا در زمان جذب ، پذيرش و اخذ امريه طبق تمايل شخصي محلي خارج از محل سكونت تعيين كرده باشد
غير بومي كسي است كه بنا به ضرورت و نياز در شهرستان خارج از محل سكونت خدمت نمايد و امكان تردد به منزل را نداشته و در محل خدمت بيتوته داشته باشد .

هزينه سفر

هزينه سفر در هر نوبت مرخصي استحقاقي = مسير رفت و برگشت به كيلومتر x يك پنجم ضريب ريالي سال

هرگونه اشكال در قسمت ارسال نظرات كليك  نماييد


برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.


دسته بندی : اخبارفرهنگیان

دیدگاه بسته شده است.