اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی روز شنبه دوم فروردین شبکه آموزش و شبکه چهار

اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی روز شنبه دوم فروردین شبکه آموزش و شبکه چهار   جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه دوم فروردین ماه ۹۹ از طریق شبکه آموزش و شبکه چهار اعلام شد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، [...]
اعلام جدول زمانی برنامه‌های درسی روز شنبه دوم فروردین شبکه آموزش و شبکه چهار
 
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه دوم فروردین ماه ۹۹ از طریق شبکه آموزش و شبکه چهار اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) و شبکه چهار در روز شنبه دوم فروردین ماه ۱۳۹۹ به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩:٣٠درس عربی پایه۷

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس ریاضی  پایه۹

ساعت١٠ تا١٠:٣٠ درس علوم تجربی پایه۸

دوره ابتدایی :

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱کتاب ۰فارسی ونگارش پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰کتاب بازی وریاضی  پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢کتاب علوم تجربی وتفکر پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠کتاب بازی وریاضی  پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ کتاب فارسی و نگارش  پایه پنجم.

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴۵کتاب  علوم تجربی وتفکر پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت۱۵درس انگلیسی پایه۱۰

ساعت١۵:٣٠ درس زیست شناسی پایه۱۲رشته تجربی

ساعت۱۶درس دین وزندگی پایه ۱۲

ساعت۱۶:۳۰درس  هندسه پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۷درس  انگلیسی پایه۱۲.

ساعت۱۷:۳۰درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه۴

ساعت۸تا۸:۳۰درس اقتصادپایه۱۰

ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و معارف قرآنی پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۹تا٩:٣٠درس جغرافیا۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۹:۳۰ تا١٠درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس علوم و فنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۰:۳۰تا١١درس آشنایی بابناهای تاریخی رشته نقشه کشی معماری پایه۱۰شاخه فنی حرفه ای

ساعت۱۱تا١١:٣٠استاندارد شهروند الکترونیک پایه۱۰شاخه کاردانش

ساعت۱۱:۳۰تا١٢کتاب متره برآورد  رشته نقشه کشی معماری پایه۱۲ شاخه فنی حرفه ای

 
جدول زمانی پخش برنامه‌های درسی دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در روز شنبه دوم فروردین ماه ۹۹ از طریق شبکه آموزش و شبکه چهار اعلام شد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، برنامه تلویزیونی آموزش مکمل برای مقاطع مختلف تحصیلی که ازطریق شبکه آموزش (شبکه۷) و شبکه چهار در روز شنبه دوم فروردین ماه ۱۳۹۹ به طور زنده پخش می‌شود به شرح زیر است:

متوسطه دوره اول:

ساعت٩ تا٩:٣٠درس عربی پایه۷

ساعت٩:٣٠ تا١٠ درس ریاضی  پایه۹

ساعت١٠ تا١٠:٣٠ درس علوم تجربی پایه۸

دوره ابتدایی :

ازساعت١٠:٣٠ تا۱۱کتاب ۰فارسی ونگارش پایه اول.

از ساعت ۱۱ تا۱۱:۳۰کتاب بازی وریاضی  پایه دوم.

از ساعت ١١:٣٠ تا١٢کتاب علوم تجربی وتفکر پایه سوم.

ازساعت١٢تا١٢:٣٠کتاب بازی وریاضی  پایه چهارم.

از ساعت ١٢:٣٠ تا١٣ کتاب فارسی و نگارش  پایه پنجم.

از ساعت ١٣:٢٠ تا۱۳:۴۵کتاب  علوم تجربی وتفکر پایه ششم.

متوسطه دوم:

ساعت۱۵درس انگلیسی پایه۱۰

ساعت١۵:٣٠ درس زیست شناسی پایه۱۲رشته تجربی

ساعت۱۶درس دین وزندگی پایه ۱۲

ساعت۱۶:۳۰درس  هندسه پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۷درس  انگلیسی پایه۱۲.

ساعت۱۷:۳۰درس ریاضی گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

شبکه۴

ساعت۸تا۸:۳۰درس اقتصادپایه۱۰

ساعت۸:۳۰تا۹درس علوم و معارف قرآنی پایه۱۱رشته علوم و معارف اسلامی

ساعت۹تا٩:٣٠درس جغرافیا۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۹:۳۰ تا١٠درس دین وزندگی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی

ساعت۱۰تا١٠:٣٠درس علوم و فنون ادبی۳پایه۱۲رشته ادبیات و علوم انسانی.

ساعت۱۰:۳۰تا١١درس آشنایی بابناهای تاریخی رشته نقشه کشی معماری پایه۱۰شاخه فنی حرفه ای

ساعت۱۱تا١١:٣٠استاندارد شهروند الکترونیک پایه۱۰شاخه کاردانش

ساعت۱۱:۳۰تا١٢کتاب متره برآورد  رشته نقشه کشی معماری پایه۱۲ شاخه فنی حرفه ای

0/5 ( 0 نظر )
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟
سوالات ازمون رتبه بندی2.3.4.5 از لینک پرداخت زیر کلیک کنید پرداخت آنلاین

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پیشنهاد

پشتیبانی سایت