بخشنامه کارگزینی آموزش و پرورش/ مسایل اداری کارکنان قرارداد انجام کارمعین

موضوع بخشنامه : با موضوع وحدت رویه در مسایل اداری کارکنان قرارداد انجام کارمعین

شماره  بخشنامه ۷۱۰/۳۷ مورخ ۹۷/۱۲/۱۴

با موضوع وحدت رویه در مسایل اداری کارکنان قرارداد انجام کارمعین

 

بخشنامه دانلود اصل pdf  بخشنامه

 

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت