خدمت

رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی از برگزاری ٦٠ دوره ضمن خدمت برای معلمان دانش آموزان استثنایی خبر داد.

قدمی رییس سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرگزارن مورد برنامه های تدوین شده برای دانش آموزان استثنایی گفت: فعالیت های فرهنگی و برگزاری مسابقات ورزشی از جمله برنامه های پیش بینی شده هستند كه چهار هزار نفر می توانند در این برنامه ها شركت كنند؛ هدف از تدوین این برنامه ها ایجاد انگیزه در دانش آموزان استثنایی است.

وی در ادامه بیان كرد: برای کودکان اوتیستیك نیز برنامه هایی داریم تا آن ها هم بتوانند در فعالیت های آموزشی شركت كنند این امر مستلزم آموزش به خانواده و مربیان است و این دسته از افراد توسط سازمان آموزش و پرورش استثنایی كشور حمایت می شوند كه معمولا با ارایه ابزارهای توانبخشی صورت می گیرد.

قدمی اظهار داشت: نزدیك به ٦٠ دوره ضمن خدمت شخصی نیز برای معلمان سراسر كشور در نظر گرفته شده است كه این دوره ها در تهران برگزار می شود چرا كه با ارتقاء آگا

هی همكاران سطح كیفی خدمات افزایش پیدا می كند

0/5 (0 نظر)
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت