کارگزین خبر | اخبار آموزش و پرورش

قابی توجه کارشتاسان کارگزینی همکارانی که با پیغام خطای ” محاسبه امتیاز انجام شده است ” مواجه شده اند، اسکریپ اصلاحی در  ftp / public / حقوق و مزایا قرار دارد، لطفا با هماهنگی فناوری نصب نمایید////  دانلود محاسبه تقریی افزایش حقوق ۱۳۹۵ برای همه فرهنگیان /// دانلودگزارش خام فاقدین حکم ۱۳۹۵ ویژه کارگزینی /

 

آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

پشتیبانی سایت