آموزش نحوه ثبت نام دانش آموزان در سایت همگام

آموزش نحوه ثبت نام دانش آموزان در سایت همگام در این مقاله نحوه ثبت نام دانش آموزان در سایت همگام را آموزش داده ایم. دانش آموزان برای ثبت نام و ورود به سایت همگام در سال تحصیلی ۹۹-۱۴۰۰ مطابق با این راهنمای آموزشی اقدام نمایند. – نحوه ثبت نام دانش آموزان در سایت همگام سال […]

سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹
پشتیبانی سایت