ورودبه ســامــانـه سـجـداد،دانشگاه فرهنگیان
ورودبه ســامــانـه سـجـداد،دانشگاه فرهنگیان

ورودبه سامانه سجداد،دانشگاه فرهنگیان سامانه هدف دانشگاه فرهنگیان آدرسhadaf.cfu.ac.ir

ورود به ســامــانـه سـجـداد – دانشگاه فرهنگیان سامانه هدف دانشگاه فرهنگیان به آدرس hadaf.cfu.ac.ir ورود به سامانه اینجا کلیک کنید سامانه هدف مرکز هوشمندسازی دانشگاه فرهنگیان   مهارت آموزان ماده ۲۸ که برای اولین بار وارد سامانه هدف می شود نام کاربری شماره دانشجویی [...]

نوشته‌های تازه

پشتیبانی سایت