دانستنی فرهنگیان/ تفاوت بیمه تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی

دانستنی فرهنگیان/ تفاوت بیمه تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی
تفاوت تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری؟  تامین اجتماعی یا خدمات درمانی؟  یقینا نمی توان پاسخ قاطعی به پرسش فوق داد اما می توان تفاوت های دو صندوق را در دریافت ها و پرداخت ها و توان مالی صندوق ها بیان نمود. مهم ترین نکته این است که در حال حاضر برخی از بزرگترین کمپانی [...]

تفاوت تامین اجتماعی یا صندوق بازنشستگی کشوری؟

 تامین اجتماعی یا خدمات درمانی؟

 یقینا نمی توان پاسخ قاطعی به پرسش فوق داد اما می توان تفاوت های دو صندوق را در دریافت ها و پرداخت ها و توان مالی صندوق ها بیان نمود.
مهم ترین نکته این است که در حال حاضر برخی از بزرگترین کمپانی ها نفتی و … متعلق به صندوق های بازنشستگی می باشند که با سرمایه گذاری های مناسب قدرت مالی آنان را بسیار بالا برده است.
ضعف صندوق های بازنشستگی علل زیادی دارد.
تفاوت های دو صندوق با توجه به قوانین موجود
۱- از مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری ماهانه ۹ درصد از کارمند به عنوان سهم بازنشستگی و همچنین دو و نیم درصد از حق شغل جهت  دفترچه خدمات درمانی وی کسر می گردد. اما در تامین اجتماعی ماهانه ۷ درصد از کارمند به عنوان سهم بازنشستگی و درمان دریافت می نماید. لذا پرداختی فرد به تامین اجتماعی پایین تر می باشد.
۲_طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی  از فوق العاده هایی مانند بدی آب و هوا و نوار مرزی و کمتر توسعه یافته، تامین اجتماعی کسور بازنشستگی دریافت می نماید که مشترکین صندوق بازنشستگی جهت این فوق العاده ها کسور بازنشستگی  پرداخت نمی کنند. لذا اگر این موضوع اجرا شود  مشمولین تامین اجتماعی در دو سال آخر که فوق العاده مذکور را در حکم خود دارند از میانگین حقوق بالاتری برخوردار می گردند.
۳- صندوق بازنشستگی با هر افزایش کل آن را به عنوان مقرری ماه اول دریافت می کند اما مشمولین صندوق تامین اجتماعی مبلغی به عنوان مقرری اول ندارند و با صدور هر نوع حکم حقوقی افزایش خود را از همان ماه اول دریافت می کنند.
۴- مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری در ایام بیماری و مرخصی معذوریت با هر نوع استخدام پرداخت حقوق و مزایای کارمند بر عهده دستگاه می باشد، اما کارمندان پیمانی مشترک صندوق تامین اجتماعی در بیماری بیش از ۳ روز و مرخصی معذوریت جهت دریافت حقوق می بایست به تامین اجتماعی مراجعه نمایند. تامین اجتماعی در ایام مرخصی استعلاجی و معذوریت حقوق را به صورت دو سوم و سه چهارم با طی روند اداری پرداخت می نماید.
۵- کسانی که قبل استخدام سوابق بیمه پردازی خصوصی به تامین اجتماعی دارند چنانچه تمایل داشته باشند از سوابق بیمه ای قبلی خود برخوردار باشند بهتر است همچنان مشترک صندوق تامین اجتماعی باشند.
۶- کارمندی که به تامین اجتماعی بیمه می پردازد پس از بازنشستگی ارتباط وی با دستگاه محل خدمت به طور کامل قطع می گردد. اما کارمند بازنشسته مشترک صندوق بازنشستگی فعلا دستگاه محل خدمت وی به عنوان رابط با سازمان بازنشستگی بوده و می تواند  پس از بازنشستگی همچنان از تسهیلات دستگاه خود مانند وام و … استفاده نماید.
۷- تامین اجتماعی در پرداخت حقوق بازنشستگی سقف پایین تری نسبت به بازنشستگی کشوری دارد لذا کارمندانی که از حقوق بیشتری برخوردارند بهتر است از صندوق بازنشستگی استفاده کنند

توجه : این موارد بر اساس قوانین و مقرارتی است که اکنون قابلیت اجرایی داره  اما در آینده چی پیش میاد معلوم نیست

ایا تغییر صندوق انجام می شود ؟

براساس بند (ب)  ماده ۲۸  قانون پنج ساله توسعه پنجم  کلیه بیمه شدگان( به استثناء کادر نیروهای محترم: مسلح و وزارت اطلاعات) اجازه داشتند با رعایت اصول و الزامات محاسبات بیمه ای نسبت به تغییر صندوق بیمه ای خود به سایر صندوقها از جمله صندوقهای موضوع بند ( الف) این ماده اقدام نمایند.(ضوابط تغییرصندوق ونقل وانتقال حق بیمه، سوابق بیمه ای بین صندوقهای موضوع این بند در آیین نامه مربوطه تعیین می گردد.) همچنین بر اساس ماده ۱۰۲ قانون برنامه پنجم کارمندان می توانستند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می باشد و مابه التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده اند میباشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر  بود . حال با توجه به اینکه در قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم قانون گذار به نحوه تغییر صندوقها نپرداخته است. بنابرابن تا پایان برنامه ششم توسعه (سال۱۴۰۰) امکان تغییر صندوق به صورت اختیاری برای همکار وجود ندارد مگر در صورتی فرد از  استخدام پیمانی به استخدام رسمی تغییر وضعیت یابد در آن صورت اگر فرد تمایل به استمرار بیمه تامین اجتماعیش باشد انجام می پذیرد و اگر تمایل به تغییر آن به بازنشستگی باشد نیز امکان پذیر است اما  نکته مهم تغییر صندوق یعنی شخص باید مابه التفاوت  صندوق قبلی پرداخت کند . که می تواند مبالغ  زیادی شود که باعث متضرر شدن شخص شود پس  حتما  دقت مشورت نمایید

نکته: با توجه به اینکه همکاران پیمانی در ابتدا تحت پوشش تامین اجتماعی می باشند بنا براین اگر اکنون بیمه پرداز بازنشستگی کشوری هستند لذا باید همین بازنشستگی،بمانند

در پایان  و نکته مهم/  هر دو صندوق  مزایا و معایب خودش دارد/ قبل از انتخاب  حتما مشورت با چند نفر بکنید  چون آینده شرایط آن مشخص نیست و هر کدام مزایا و معایب خودش کمتر و بیشتر  خواهد شد و نمی توان گفت کدام یک بهتر هست چون شرایط آن موارد آن به شخص بستگی دارد که کدام یک بهتر هست

 

0/5 ( 0 نظر )
آیا از مطلب بالا راضی هستید؟

نظرات + سوالات خودتان را ارسال کنید

تبلیغات متنی

پشتیبانی سایت